Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Aquafin NV - Directie Projectmanagement 
File reference number
AQFINFRA-TLT3005B-F02 
Title
TLT3005B - Tielt, riolerings- en wegeniswerken in de Stoktmolenstraat en de Oude Stationstraat 
Description
TLT3005B - Tielt, riolerings- en wegeniswerken in de Stoktmolenstraat en de Oude Stationstraat SAMENVATTENDE BESCHRIJVING OPDRACHT: - het uitvoeren van de nodige voorbereidende werken (uitbraak, affrezen, …) - het uitvoeren van voorbereidende werken ter bescherming bestaande, te behouden bomen - het uitvoeren van de nodige grondwerken, het drooghouden en het instandhouden van sleuven - het leveren van teelaarde in de plantvakken - het uitvoeren van de nodige grondwerken, het drooghouden van het baanbed - het voorzien van de nodige funderingen - het aanleggen van bitumineuze verhardingen - het aanleggen van bestratingen in betonstraatstenen - het bouwen van rioolleidingen en toegangs- en verbindingsputten met toebehoren - het bouwen van constructies in gewapend beton - het plaatsen van straatkolken en verwezenlijken van de aansluiting op de riolering - het aansluiten huizen en dakpijpen op de riolering - het plaatsen van trottoirbanden - het aanleggen van watergreppels en kantstroken - het plaatsen van doorsteken voor nutsleidingen - het aanbrengen van de voorziene markeringen - het plaatsen van signalisatiepalen en -tekens - het onderhoud van de bovenvermelde werken gedurende de waarborgtermijn - het uitvoeren van grondbewerkingen - het verwerken van groencompost en meststoffen - het aanplanten van houtachtige en kruidachtige vegetaties - het plaatsen van bij groenaanleg behorende constructies - het beheer van de groenaanleg gedurende de uitvoering der werken en gedurende de periode van voltooiing der werken tot datum van voorlopige oplevering. - het beheer van de groenaanleg gedurende de beheerperiode van drie jaar vanaf de datum van de voorlopige oplevering  
Contract type
Works 
Procedure type
Open procedure 
Tenders submission deadline
18/11/2022 
TED publication number
 
TED publication link
 
BDA/ Free Market publication number
2022-543921 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

3 items found, displaying all items.1
Reference Number Title LG Type Purpose Dispatch date Link to TED
AQFINFRA-TLT3005B-F0... TLT3005B - Tielt, riolerings- en wegeniswerken in de Stoktmolenstraat en de Oude Stationstraat [nl] F2 CN 18/10/2022 Download PDF notice Download XML notice
AQFINFRA-TLT3005B-F0... (ED) [nl] F14 EDO 02/11/2022 Download PDF notice Download XML notice
AQFINFRA-TLT3005B-F0... (ED) [nl] F14 EDO 09/11/2022 Download PDF notice Download XML notice
3 items found, displaying all items.1

Procurement documents

12 items found, displaying all items.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
TLT3005B - Bijzonder bestek.pdf nl-NL 7690.046 kb 18/10/2022 1
TLT3005B - inschrijvingsbiljet.docx nl-NL 128.976 kb 18/10/2022 1
TLT3005B - inschrijvingsbiljet.pdf nl-NL 760.044 kb 18/10/2022 1
TLT3005B - samenvattende meetstaat.xlsx nl-NL 54.058 kb 18/10/2022 1
TLT3005B - Grondmechanisch onderzoek.pdf nl-NL 2584.925 kb 18/10/2022 1
TLT3005B - Technisch verslag.pdf nl-NL 5292.691 kb 18/10/2022 1
TLT3005B - Veiligheids- en gezondheidsplan.pdf nl-NL 578.478 kb 18/10/2022 1
TLT3005B - Sloopopvolgingsplan.pdf nl-NL 1707.212 kb 18/10/2022 1
TLT3005B - Plannen.zip nl-NL 6121.244 kb 18/10/2022 1
TLT3005B TWB1.pdf nl-NL 155.604 kb 02/11/2022 1
TLT3005B-Terechtwijzend bericht_02.pdf nl-NL 184.553 kb 09/11/2022 1
TLT3005B-Terechtwijzend bericht_02_conformverklaring SOP.pdf nl-NL 134.665 kb 09/11/2022 1
12 items found, displaying all items.1


.