Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen 
File reference number
AWV A'pen-X10-N12-65_1M3D8E-18-34-F02 
Title
N12 : opmaak start- en projectnota & opmaak technische wegenis voor het wegvak tussen Beersebaan en Molenstraat. 
Description
Het voorwerp van de opdracht is om een start- en projectnota op te maken voor de N12 op het grondgebied van de gemeente Vosselaar voor het vak Beersebaan en Molenstraat met inbegrip van deze kruispunten. Voor dit wegvak kan teruggevallen worden op de streefbeeldstudie. De technische uitwerking van wegenis vertrekkende van de projectnota en dit voor het voor het vak Beersebaan en Molenstraat met inbegrip van deze kruispunten. De veiligheidscoördinatie ontwerp maakt eveneens een onderdeel uit van de opdracht  
Contract type
Services 
Procedure type
Open procedure 
Tenders submission deadline
24/10/2018 
TED publication number
 
TED publication link
 
BDA/ Free Market publication number
2018-527053 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

Nothing found to display.

Terms of Reference Documents

Nothing found to display.

Accompanying Documents

Nothing found to display.


.