Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Universitair Ziekenhuis Gent 
File reference number
Universitair Ziekenhuis Gent (3P)-PPP0UJ-2688/1156/D3420035-F02 
Title
Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamovereenkomst voor het leveren van coronaire stents en ballondilatatiekatheters. 
Description
Met deze opdracht wenst het hartcentrum van het UZ Gent een overeenkomst af te sluiten voor het leveren van coronaire stents en ballondilatatiekatheters. Het UZ Gent behoudt zich het recht voor om de materialen af te nemen rekening houdend met de therapeutische vrijheid van de behandelende arts en de specifieke noden van de desbetreffende patiënt.Het UZ Gent garandeert geen minimumafnames, noch exclusiviteit. Het UZ Gent behoudt zich eveneens het recht voor om één of meerdere percelen niet te gunnen.De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:Perceel Nr. 1: Coronaire drug eluting stents met everolimus of sirolimus.Perceel Nr. 2: Coronaire dilatatieballonnen 
Contract type
Supplies 
Procedure type
Competitive procedure with negotiation 
Tenders submission deadline
21/10/2021 
TED publication number
2021/S 182-473072 
TED publication link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:473072-2021:TEXT:NL:HTML 
BDA/ Free Market publication number
2021-535653 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

One item found.1
Reference Number Title LG Type Purpose Dispatch date Link to TED
Universitair Ziekenhuis Gent (3P)-PPP0UJ-2688/115... Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamovereenkomst voor het leveren van coronaire stents en ballondilatatiekathe... [nl] F2 CN 15/09/2021 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
One item found.1

Terms of Reference Documents

Nothing found to display.

Accompanying Documents

2 items found, displaying all items.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2688/UJ/... 15/09/2021 1
How to introduce an electronic tender 18/09/2021 1
2 items found, displaying all items.1


.