Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Departement Landbouw en Visserij 
File reference number
Departement Landbouw en Visserij-AOO/Markt/INT/2021/001-F02 
Title
Overheidsopdracht betreffende de opslag van boter in het kader van de openbare interventie 
Description
De aanbestedende overheid koopt en verkoopt boter in het kader van de openbare interventie in uitvoering van verordeningen (EU) nr.1308/20131, (EU) nr.1370/20132, (EU) 2016/12383 en (EU) 2016/12404. Deze overheidsopdracht heeft als doel de aanwijzing van één inschrijver met één of meer vrieshuizen in Vlaanderen, die voldoen aan de in dit bestek opgesomde technische voorschriften, om de door de aanbestedende overheid aangekochte goederen op te slaan en dit tot de Europese Commissie beslist de opgeslagen boter terug op de markt te brengen. 
Contract type
Services 
Procedure type
Open procedure 
Tenders submission deadline
10/05/2021 
TED publication number
2021/S 071-181398 
TED publication link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:181398-2021:TEXT:NL:HTML 
BDA/ Free Market publication number
2021-513583 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

One item found.1
Reference Number Title LG Type Purpose Dispatch date Link to TED
Departement Landbouw en Visserij-AOO/Markt/I... Overheidsopdracht betreffende de opslag van boter in het kader van de openbare interventie [nl] F2 CN 08/04/2021 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
One item found.1

Terms of Reference Documents

One item found.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
Bestek Opslagplaats boter 2021 (002).pdf nl-NL 840.66 kb 08/04/2021 1
One item found.1

Accompanying Documents

2 items found, displaying all items.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
UEA_Bestek Opslagplaats openbare interventie boter 2021 (002).docx nl-NL 63.928 kb 08/04/2021 1
How to introduce an electronic tender 11/04/2021 1
2 items found, displaying all items.1


.