Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs 
File reference number
AGION-96-F02 
Title
Oproep tot aanvraag tot deelneming selectiefase DBFM project Projectcluster Gent - Ninove. 
Description
Onderhavige opdracht betreft de realisatie van de Projectcluster Gent - Ninove als onderdeel van het nieuwe projectspecifieke DBFM-programma in uitvoering van het decreet van 25 november 2016. Deze projectcluster omvat het ontwerp (Design), de bouw (Build), de financiering (Finance) en het onderhoud gedurende 30 jaar (Maintain) ("DBFM") van 3 scholenbouwprojecten zijnde Gent - Steenakker, Gent - Fabiolalaan en Ninove - De Lettertuin. De keuze van de opdrachtnemer en het sluiten van de DBFM-overeenkomst per scholenbouwproject maken het voorwerp uit van de plaatsingsprocedure van deze cluster. AGION treedt gedurende de selectiefase van de plaatsingsprocedure op als aankoopcentrale. 
Contract type
Works 
Procedure type
Competitive procedure with negotiation 
Tenders submission deadline
09/09/2019 
TED publication number
2019/S 102-246070 
TED publication link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:246070-2019:TEXT:NL:HTML 
BDA/ Free Market publication number
2019-515968 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

Nothing found to display.

Terms of Reference Documents

Nothing found to display.

Accompanying Documents

Nothing found to display.


.