Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs 
File reference number
AGION-98-F02 
Title
Oproep tot aanvraag tot deelneming selectiefase DBFM project Sint-Maartensscholen Ieper. 
Description
Onderhavige opdracht betreft de realisatie van het project Sint-Maartensscholen Ieper als onderdeel van het nieuwe projectspecifieke DBFM-programma in uitvoering van het decreet van 25 november 2016. Dit project omvat het ontwerp (Design), de bouw (Build), de financiering (Finance) en het onderhoud gedurende 30 jaar (Maintain) ("DBFM") van Sint-Maartensscholen Ieper. De keuze van de opdrachtnemer en het sluiten van de DBFM-overeenkomst maakt het voorwerp uit van de plaatsingsprocedure. AGION treedt gedurende de selectiefase van de plaatsingsprocedure op als aankoopcentrale. 
Contract type
Works 
Procedure type
Competitive procedure with negotiation 
Tenders submission deadline
27/05/2019 
TED publication number
2019/S 093-224034 
TED publication link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:224034-2019:TEXT:NL:HTML 
BDA/ Free Market publication number
2019-514220 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

3 items found, displaying all items.1
Reference Number Title LG Type Purpose Dispatch date Link to TED
AGION-98-F02_0 Oproep tot aanvraag tot deelneming selectiefase DBFM project Sint-Maartensscholen Ieper. [nl] F2 CN 25/03/2019 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
AGION-98-F02_1 Oproep tot aanvraag tot deelneming selectiefase DBFM project Sint-Maartensscholen Ieper. [nl] F2 CN 13/05/2019 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
AGION-98-F02_1 (E) Oproep tot aanvraag tot deelneming selectiefase DBFM project Sint-Maartensscholen Ieper. [nl] F14 EDA 13/05/2019 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
3 items found, displaying all items.1

Terms of Reference Documents

Nothing found to display.

Accompanying Documents

7 items found, displaying all items.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
Bijlage 4_UEA_pdf.pdf nl-NL 115.324 kb 19/03/2019 1
Bijlage4_UEA.xml nl-NL 243.231 kb 19/03/2019 1
Bijlage3_Projectfiche.pdf nl-NL 1314.712 kb 25/03/2019 1
Bijlage7_FinEconBekwaamheid.xlsx nl-NL 54.536 kb 25/03/2019 1
D_Selectieleidraad_Project_SMSI.docx nl-NL 173.565 kb 25/03/2019 1
D_Selectieleidraad_Project_SMSI.pdf nl-NL 1043.951 kb 25/03/2019 1
How to introduce an electronic tender 26/03/2019 1
7 items found, displaying all items.1


.