Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
De Vlaamse Waterweg nv 
File reference number
De Vlaamse Waterweg-ARO-18-1112-F02 
Title
Verhogen Bruggen Albertkanaal : Aanstelling TOP voor de behandeling of verbetering van verontreinigde gronden. 
Description
In mei 2017 heeft de aanbesteding plaatsgevonden van het project ‘Herbouwen van brug Merksem – Theunisbrug & Herinrichting Minister Delbekelaan m.i.v. het kruispunt met Frans de l’Arbrelaan’, volgens bestek nr. WBK-BB1060. De opdrachtnemer van deze werken is de THV Artes Roegiers nv - Stadsbader nv - Taveirne nv, Burchtstraat 89 te 9150 Kruibeke. In het vervolg van het bestek wordt naar deze aannemer verwezen als ‘de opdrachtnemer hoofdproject.’ Volgens de resultaten van het technisch verslag zal er bij de uitvoering van de werken ten laste van De Vlaamse Waterweg nv een belangrijke hoeveelheid vervuilde grond vrijkomen die moet verwerkt worden. Voor een deel van deze vervuilde gronden is in de aanbestedingsdocumenten van het bestek nr. WBK-BB- 1060 opgenomen dat de opdrachtnemer enkel moet instaan voor het selectief uitgraven en het afvoeren per schip naar een TOP. Deze ‘speciale’ regeling is van toepassing op de gronden die vrijkomen bij de afgraving van de bestaande aanloophellingen naar de brug en bij de verbreding van het Albertkanaal. Meer specifiek betreft het: - Uitgravingszone 1: talud linkeroever Diepte (m-mv): 0,00 - 1,00 m Code 000; - Uitgravingszone 2: talud rechteroever Diepte (m-mv): 0,00 - 1,00 m Code 000; - Uitgravingszone 4: verbreding kanaal + Schijnpoortweg Diepte (m-mv): 0,00 - 4,00 m Code 929. Met betrekking tot deze gronden is in de aanbestedingsdocumenten voorzien dat: - de opdrachtnemer hoofdproject instaat voor het afzonderlijk af- en uitgraven van de vervuilde gronden, - de hiervoor vermelde gronden afkomstig van de kanaalverbreding en de brugopritten per schip moeten worden afgevoerd naar een locatie langs een bevaarbare waterweg op maximaal 100 km afstand (vogelvlucht) van de werf; - de maximale afvoer 3.000 ton per dag bedraagt; - het tijdig lossen van de schepen dient uitgevoerd door en ten laste is van de opdrachtnemer dienstenopdracht; - het verder afvoeren van de gronden naar een TOP/GRC, de verwerking en behandeling ten laste is van de opdrachtnemer dienstenopdracht; - de opdrachtnemer dienstenopdracht gemachtigd is om een vertegenwoordiger aan te stellen om namens de TOP/GRC toezicht uit te oefenen op de werkzaamheden. Onderhavige dienstenopdracht behelst in hoofdzaak de uitvoering van de werkzaamheden welke hiervoor vermeld zijn als uit te voeren door de opdrachtnemer, nl. - het tijdig lossen van de schepen met vervuilde gronden. Na het lossen van de schepen zijn de gronden de volle eigendom van de opdrachtnemer; - het verder afvoeren van de gronden naar een TOP of GRC; - de verwerking van de gronden en alle noodzakelijke behandelingen voor het reinigen van de gronden; - het storten van de gronden als reiniging niet mogelijk is. De opdracht is opgedeeld in een vast en een voorwaardelijk gedeelte. De gronden van het vast gedeelte komen van opwaarts de Theunisbrug. De gronden van het voorwaardelijk gedeelte komen van afwaarts de Theunisbrug.  
Contract type
Services 
Procedure type
Open procedure 
Tenders submission deadline
21/10/2020 
TED publication number
2020/S 202-491264 
TED publication link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:491264-2020:TEXT:NL:HTML 
BDA/ Free Market publication number
2020-535681 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

5 items found, displaying all items.1
Reference Number Title LG Type Purpose Dispatch date Link to TED
De Vlaamse Waterweg-ARO-18-1112... Verhogen Bruggen Albertkanaal : Aanstelling TOP voor de behandeling of verbetering van verontreinigde gronden. [nl] F2 CN 18/09/2020 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
De Vlaamse Waterweg-ARO-18-1112... Verhogen Bruggen Albertkanaal : Aanstelling TOP voor de behandeling of verbetering van verontreinigde gronden. [nl] F2 CN 25/09/2020 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
De Vlaamse Waterweg-ARO-18-1112... (E) Verhogen Bruggen Albertkanaal : Aanstelling TOP voor de behandeling of verbetering van verontreinigde gronden. [nl] F14 ERR 25/09/2020 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
De Vlaamse Waterweg-ARO-18-1112... Verhogen Bruggen Albertkanaal : Aanstelling TOP voor de behandeling of verbetering van verontreinigde gronden. [nl] F2 CN 12/10/2020 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
De Vlaamse Waterweg-ARO-18-1112... (E) Verhogen Bruggen Albertkanaal : Aanstelling TOP voor de behandeling of verbetering van verontreinigde gronden. [nl] F14 ERR 12/10/2020 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
5 items found, displaying all items.1

Terms of Reference Documents

25 items found, displaying all items.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
TWB2_ SamenvattendeOpmetingInventaris_ARO-18-1... nl-NL 61.44 kb 12/10/2020 2
TWB2_BeschrijvendeOpmetingInventaris_Vas... nl-NL 38.193 kb 12/10/2020 2
TWB2_BeschrijvendeOpmetingInventaris_Voo... nl-NL 40.342 kb 12/10/2020 2
ARO-18-1112 - TOP bestek.pdf nl-NL 867.554 kb 17/09/2020 1
Offerteformulier ARO-18-1112.docx nl-NL 81.001 kb 17/09/2020 1
00278570_992020_Document Conformverklaring.pdf nl-NL 109.339 kb 17/09/2020 1
20190827_Theunisbrug aangepast MHO na uitbreiding.pdf nl-NL 19303.999 kb 17/09/2020 1
ARO-18-1112-Aanstellen TOP attest plaatsbezoek.doc nl-NL 121.344 kb 17/09/2020 1
ESPD_request_nl.pdf nl-NL 89.256 kb 17/09/2020 1
ESPD_request_nl.xml nl-NL 157.143 kb 17/09/2020 1
Excel overzicht geschrapte prestaties - versie (30-07-15).xlsx nl-NL 25.138 kb 17/09/2020 1
GEO-14-20.pdf nl-NL 4953.529 kb 17/09/2020 1
GEO-16-002.pdf nl-NL 4648.349 kb 17/09/2020 1
GEO-16-007.pdf nl-NL 6233.692 kb 17/09/2020 1
SamenvattendeOpmetingInventaris_ARO-18-1... nl-NL 61.44 kb 17/09/2020 1
Vast gedeelte BeschrijvendeOpmetingInventaris_ARO-18-1... nl-NL 37.8 kb 17/09/2020 1
Voorwaardelijk gedeelte BeschrijvendeOpmetingInventaris_ARO-18-1... nl-NL 37.796 kb 17/09/2020 1
WBK-BB1060-F001_GrondplanBT.pdf nl-NL 7324.685 kb 17/09/2020 1
WBK-BB1060-F006B_Globaal GRPL.pdf nl-NL 11280.792 kb 17/09/2020 1
WBK-BB1060-F014_Dwarsprofielen_opritten_... nl-NL 1708.558 kb 17/09/2020 1
WBK-BB1060-F015_Dwarsprofielen_opritten_... nl-NL 2040.588 kb 17/09/2020 1
WBK-BB1060-F016_Dwarsprofielen_LORO.pdf nl-NL 2636.269 kb 17/09/2020 1
WBK-BB1060-F019_Kanaalverbreding-overzic... nl-NL 1862.446 kb 17/09/2020 1
TWB1_ARO-18-1112.pdf nl-NL 464.541 kb 25/09/2020 1
TWB2_AAK-18-1112.docx nl-NL 19.193 kb 12/10/2020 1
25 items found, displaying all items.1

Accompanying Documents

One item found.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
How to introduce an electronic tender 21/09/2020 1
One item found.1


.