Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel 
File reference number
BAM-BAM 2016-009-F02 
Title
Sloopwerken 2015 Oosterweelverbinding 
Description
In het kader van de infrastructuurwerken, meer bepaald de aanleg van de Oosterweelverbinding, worden er 4 entiteiten afgebroken. Onderhavige opdracht betreft de sloop- en afbraakwerken van volgende gebouwen en installaties: 1. BAM-nr. 24b en 28: Noordersingel 3-5; voor- en achterbouw met bijhorende garageboxen, gelegen aan de Noordersingel nr. 3-5, momenteel in gebruik door Techniek, aankoop en logistiek Stad Antwerpen, Politiediensten en Brandweer van de Stad Antwerpen. Afbraak volledige constructie en bouwrijp maken van het terrein. 2. BAM-nr. 15: Benzinestation “Q8 Belgium”; benzinestation annex kantoor, winkelruimte, en car wash-installatie van de firma Q8 Belgium, gelegen aan de Schijnpoortweg 57-59. Afbraak volledige constructie inclusief verhardingen (exclusief ondergrondse tankinstallatie) , en bouwrijp maken van het terrein. 3. BAM-nr. 27: Hogere Zeevaartschool; gebouwen en aanhorigheden, gelegen aan Noordkasteel Oost 6. Afbraak volledige constructie en bouwrijp maken van het terrein. 4. BAM-nr. 26: “Boortmalt-Samga”; silo’s en magazijn inclusief aanhorigheden, gelegen Boerinnestraat 2. Afbraak volledige constructies en bouwrijp maken van het terrein.  
Contract type
Works 
Procedure type
Open procedure 
Tenders submission deadline
08/07/2016 
TED publication number
 
TED publication link
 
BDA/ Free Market publication number
2016-516947 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

Nothing found to display.

Terms of Reference Documents

Nothing found to display.

Accompanying Documents

Nothing found to display.


.