Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Katholiek Vlaams Onderwijs vzw 
File reference number
KVO-PPP0Y5-49/025/2016/049-F03 
Title
raamovereenkomst school- en reftermeubilair 
Description
Het contract wordt afgesloten voor een periode van 1 jaar die ingaat op datum van de gunningsbrief of op het moment dat vermeld wordt in de gunningsbrief.De overeenkomst kan driemaal met een jaar worden verlengd mits een positiive evaluatie van de samenwerking. We behouden ons het recht toe om de overeenkomst te beëindigen, mits het eerbiedigen van een opzeggingstermijn van 6 maanden. 
Contract type
Supplies 
Procedure type
Open procedure 
Tenders submission deadline
 
TED publication number
2016/S 171-308112 
TED publication link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:308112-2016:TEXT:NL:HTML&src=0 
BDA/ Free Market publication number
2016-526349 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

Nothing found to display.

Terms of Reference Documents

Nothing found to display.

Accompanying Documents

Nothing found to display.


.