Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Mechelen 
File reference number
Mechelen-PPP001-1053/038/2016-OO-F-F02 
Title
Uitnodiging tot indienen offerte - Ondersteuning van de boekhoudafdeling stad Mechelen door externe consulent - luik rapportering - optimalisatie processen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking 
Description
De stad Mechelen zoekt ter ondersteuning een externe consultant die samen met de waarnemend leidinggevende van de boekhoudafdeling en de andere personeelsleden de processen, zowel in de boekhouding, als in relatie met de verschillende departementen optimaliseert, gebruik makend van de interne procesmethodiek.Het is iemand die dit doet samen met de betrokkenen en ook een veranderingstraject begeleidt bij de financiële dienst en hier ook een draagvlak voor creëert. Het is iemand die tussen de mensen meewerkt om de resultaten te realiseren die de groep Mechelen verwacht.Een belangrijke uitdaging bestaat erin te komen tot een boekhoudafdeling binnen de ruimere financiële dienst die kan beantwoorden aan de vragen van de interne klanten. Hierbij is het belangrijk om accurate en transparante informatie tijdig af te leveren om accuraat te kunnen budgetteren, opvolgen en de nodige voorspellende ramingen te maken.De geïntegreerde boekhoudafdeling zal verschillende boedkoudingen voeren: Stad, Sociaal Huis, AGB’s, VZW’s, Zorgbedrijf, … . In dit opzicht is het essentieel om wel voldoende transparante en gelijklopende procedures te hebben, maar aan de andere kant ook te kunnen beantwoorden aan specifieke noden van verzelfstandigde entiteiten. In het bijzonder zal bijvoorbeeld het zorgbedrijf een boekhouding moeten voeren die beantwoordt aan de eisen van BBC, opgelegd door de Vlaamse Overheid. Aan de andere kant moet het de boekhouding in staat stellen om het zorgbedrijf op bedrijfseconomische principes te sturen en te benchmarken.Daarnaast bestaat er een grote behoefte om budgetten en werkelijke kosten op programma- en projectniveau op te volgen.Volgende elementen dienen in iedere geval gerapporteerd te worden:-evalueren budgetsleutels zowel naar detaillering kostenplaats als kostenperiode met het oog op nuttige rapportering.-uitwerken van procedureverloop en timing van de boekhouding die voldoet aan de organisatieverwachting-versterken competenties financiële dienst en decentrale diensten in een goed afsprakenmodel en dit zowel voor het bestellen, factureren en boeken van items.-versterken van de capaciteit om te budgetteren, en budget op te volgen op basis van een accurate boekhouding-Aanspreekbaarheid financiële dienst en boekhouding in het bijzonder versterken door nieuw organisatiemodel toe te passen.Wij zoeken een financieel manager die zowel ervaring heeft in de overheid als de non –profit wereld. Iemand die uitgesproken financiële expertise combineert met maturiteit en mensgerichte competenties om dit veranderingstraject in goede banen te leidenDe duurtijd van de dienstverlening bedraagt ± 10 maanden. Looptijd van januari 2017 t/m oktober 2017. Aanwezigheid van gemiddeld 2 dagen per week. 
Contract type
Services 
Procedure type
Accelerated negotiated 
Tenders submission deadline
07/11/2016 
TED publication number
 
TED publication link
 
BDA/ Free Market publication number
2016-531126 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

Nothing found to display.

Terms of Reference Documents

Nothing found to display.

Accompanying Documents

Nothing found to display.


.