Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Sint-Annendael Grauwzusters vzw 
File reference number
Sint-Annendael Grauwzusters vzw-PA/2016/023-F02 
Title
Leveren van elektriciteit en gas door een leverancier 
Description
Leveren van elektriciteit en gas door een leverancier. Zie bijlage D voor de verschillende EAN nummers en leveringsplaatsen. Levering elektriciteit: Het totale elektriciteitsverbruik in 2015 bedroeg 1.350,305 MWh. Het totale elektriciteitsverbruik in 2014 bedroeg 1.134,151 MWh. Het totale elektriciteitsverbruik in 2013 bedroeg 1.103,641 MWh. Levering aardgas: Het totale aardgasverbruik in 2015 bedroeg 5.044,849 MWh. Het totale aardgasverbruik in 2014 bedroeg 4.311,123 MWh. Het totale aardgasverbruik in 2013 bedroeg 4.633,425 MWh. Een opsplitsing van het totale verbruik vindt u in bijlage E. Het contract wordt afgesloten voor leveringen van elektriciteit van 1 juni 2017 00:00 CET tot en met 31 december 2020 24:00 CET. Het contract wordt afgesloten voor leveringen van aardgas van 1 juni 2017 06:00 CET tot en met 31 december 2020 06:00 CET. De opdrachtgever beseft dat de leverancier voor een deel van de uitvoering van zijn taken afhankelijk is van de netbeheerders. De leverancier zal de opdrachtgever onverwijld op de hoogte brengen wanneer hij de aan hem, via dit bestek, opgelegde taken niet naar behoren kan uitoefenen, omwille van redenen die hun oorzaak vinden bij het netbeheer. De aanbestedende overheid ziet er op toe dat deze opdracht wordt uitgevoerd met inachtname van de anti-discriminatiewetgeving. 
Contract type
Supplies 
Procedure type
Open procedure 
Tenders submission deadline
24/01/2017 
TED publication number
2016/S 200-361595 
TED publication link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:361595-2016:TEXT:NL:HTML&src=0 
BDA/ Free Market publication number
2017-503676 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

Nothing found to display.

Terms of Reference Documents

Nothing found to display.

Accompanying Documents

Nothing found to display.


.