Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Aquafin (3p) 
File reference number
AQF (3p)-PPP0N3-2156/014/CA/BV/201-F02 
Title
Oproep tot aanvraag tot deelneming - Multilaterale overeenkomst voor studieopdrachten 
Description
Lange termijn samenwerking met studiebureaus met het oog op het bekomen van een versnelde en kwalitatief hoogstaande uitvoering van studieopdrachten.Perceel 1 :Klassieke uitvoeringsstudies en leiding der werken van transportwerken. Volgende onderdelen kunnen ook deel uitmaken van de studieopdracht : taken wegenisontwerp bijkomend ten opzichte van de standaardtaken, afkoppelingstudies, verkeersstudies, fietspaden…Indicatief bedraagt de portefeuille per jaar een 100-tal projecten voor een geraamde investeringswaarde van 150 Mio euro. Het gaat om projecten die uitgevoerd worden zowel in het kader van onze opdracht voor het Vlaamse Gewest als in het kader van onze opdrachten voor onze klant-gemeenten.Perceel 2 : Opmaken van rioleringsdatabanken en modelleren van rioolbekkensAquafin verwacht jaarlijks studies toe te wijzen voor een totaalbedrag (indicatief) tussen 1,5 en 2,5 Mio euro.De studiebureaus stellen zich kandidaat voor perceel 1 en/of perceel 2. 
Contract type
Services 
Procedure type
Competitive procedure with negotiation 
Tenders submission deadline
28/03/2017 
TED publication number
2017/S 041-075862 
TED publication link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:75862-2017:TEXT:NL:HTML&src=0 
BDA/ Free Market publication number
2017-505805 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

Nothing found to display.

Terms of Reference Documents

Nothing found to display.

Accompanying Documents

Nothing found to display.


.