Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
AG VESPA 
File reference number
AG VESPA-Innovatieve stadshaven-F02 
Title
Innovatieve stadshaven - Eilandje - Steenborgerweert 
Description
Het voorwerp van de opdracht is het uitwerken van het concept ‘de innovatieve stadshaven’ voor een deel van het Eilandje en Steenborgerweert, een gebied in het noorden tussen de stadskern en het havengebied. Het projectgebied wordt grotendeels afgebakend door waterinfrastructuren zijnde het Straatsburgdok, het Albertkanaal, de kop van het Lobroekdok en de IJzerlaan (met toekomstig kanaal), het Kempisch Dok, het Houtdok, het Kattendijkdok. Ook de Noorderlaan en de Kempenstraat vormen een grens van het studiegebied. De opdracht valt uiteen in 3 delen; Deel 1; Er wordt een ontwikkelingsvisie gevraagd voor een gebied dat onder de werktitel “innovatieve stadshaven” valt. Het Eilandje (fase 2) en Steenborgerweert vormen samen een overgangsgebied tussen stad en haven waar de economische bedrijvigheid ook in de toekomst een goede uitvalsbasis zou kunnen hebben. De visie en de rol van het gebied moet enerzijds afgewogen worden vanuit haar ruimtelijke en functionele context tussen stad, haven en langs het Economisch Netwerk Albertkanaal. Deze visie dient getoetst te worden aan de marktlogica en de economische trends en tendensen die nu gekend zijn (haalbaarheid/marktbevraging) en internationale voorbeelden (benchmarking). De haalbaarheid van een watergebonden economie op deze plek is één van de deelaspecten die hierbij aanbod dient te komen. Deel 2; Daarnaast moet een raamwerkkaart de toekomstige structuur en een planrichting aangeven die zowel sturing geeft op basis van ontwerpend onderzoek als de uitgewerkte visie toetst. Anderzijds moet deze raamwerkkaart flexibiliteit hebben. Deze strategische kaart zal een kader moeten bieden voor vraagstukken voor de huidige en toekomstige concessionarissen en huurders/eigenaars op korte en middellange termijn. De afweging van ontsluitingssystemen en het toevoegen van brugverbindingen zijn elementen die moeten onderzocht worden. Hiervoor zal het studieteam kunnen rekenen op een wisselwerking met TRAJECT nv aangesteld met raamovereenkomst voor mobiliteitsstudies in functie van stadsontwikkelingsprojecten. Deze studie zal inzicht geven in het mobiliteitseffect voor alle vervoersmodi, Deel 3; Tot slot willen we aanbevelingen, instrumenten die een haalbare ontwikkelingsstrategie kunnen zijn voor dit gebied. Deze strategie zal wellicht met verschillende scenario’s of instrumenten moeten werken gezien de diversiteit van het te bestuderen gebied. Een gebied dat enerzijds grotendeels in publieke handen is en wordt gekenmerkt door concessies en anderzijds een deelgebied dat verdeeld is een aantal verschillende private eigendommen. Gezien de ruime waaier aan thematieken vervat in deze opdracht is een multidisciplinair team vereist, met capaciteiten op het vlak van onder meer (socio-)economische analyses, benchmarking en marktbevraging stedenbouw, masterplannen en ontwerpend onderzoek en mobiliteit, geïntegreerde gebiedsontwikkeling, strategieontwikkeling, stakeholdermanagement en duurzaamheid. Het onderzoeksluik mobiliteit wordt opgenomen via het raamcontract van de stad en behoort dus niet tot deze opdracht. Wel zal de opdrachtnemer dit onderzoek met kennis van zaken moeten integreren in de eindresultaten.  
Contract type
Services 
Procedure type
Simplified negotiated procedure with publicity 
Tenders submission deadline
23/05/2017 
TED publication number
 
TED publication link
 
BDA/ Free Market publication number
2017-514630 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

Nothing found to display.

Terms of Reference Documents

Nothing found to display.

Accompanying Documents

Nothing found to display.


.