Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Aquafin NV - Directie Infrastructuur 
File reference number
AQFINFRA-22678lot1-F02 
Title
Project 22.678/1 - Afkoppeling Dorpsbeek en finaliseren RWA stelsel - Sint-Gillis-Waas 
Description
SAMENVATTENDE BESCHRIJVING OPDRACHT: - Voorbereidende werken (opbreken van bestaande wegenis) - Herprofilering en beschoeiing van grachten – bouwen van bufferdrempels - Lokaal vernieuwen van inbuizingen grachten en bijhorende werken - Uitbreiding van bestaand bufferbekken - Aanleg van gravitaire DWA – en RWA-riolering in open sleuf deels in wegenis/deels in veld. DWA wordt aangelegd in grèsbuizen met verscheidene diameters (o.a. dia 400 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm). RWA wordt aangelegd in betonbuizen met verscheidene diameters (o.a. dia 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm) en in betonbuizen met kokerprofielen 1200x600 mm of kokerprofielen 1500x1000 mm. - Bouwen van 1 pompstation - Aanleg van lijnvormige elementen - Aanleg van wegenis in asfaltverharding - Archeologie 
Contract type
Works 
Procedure type
Open procedure 
Tenders submission deadline
22/09/2017 
TED publication number
 
TED publication link
 
BDA/ Free Market publication number
2017-528123 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

Nothing found to display.

Terms of Reference Documents

Nothing found to display.

Accompanying Documents

Nothing found to display.


.