Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 
File reference number
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen-CBO nr.11 - Fase1-F02 
Title
CBO nr.11 
Description
De oproep Constructieve Benadering Overheidsopdrachten (CBO) is een mededingingsprocedure met onderhandeling op basis van art. 38, §1, 1°, c) van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016. De Europese bekendmakingsregels worden nageleefd. Via de CBO-procedure worden ondernemers aangesteld die zorgen voor het ontwerp en de bouw van sociale woningen op gronden die ze aan een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) zullen verkopen. Elk afgesloten contract behandelt de bouw van maximum 50 sociale woningen, inclusief het ontwerp en de verkoop van de grond aan een SHM. De gronden liggen in het Vlaams Gewest. Voor deze procedure is een budget van 100 miljoen euro voor huurwoningen en 30 miljoen euro voor koopwoningen beschikbaar.  
Contract type
Works 
Procedure type
Competitive procedure with negotiation 
Tenders submission deadline
27/02/2018 
TED publication number
2017/S 244-508931 
TED publication link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:508931-2017:TEXT:NL:HTML 
BDA/ Free Market publication number
2017-537681 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

Nothing found to display.

Terms of Reference Documents

Nothing found to display.

Accompanying Documents

Nothing found to display.


.