Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Departement Kanselarij en Bestuur 
File reference number
DKB-2017/TVB/MADE/1 -F02 
Title
Raamovereenkomst Bouwmeester Scan 
Description
De Bouwmeester Scan is een instrument voor lokale besturen dat toelaat om voor het grondgebied van de gemeente een diagnose te laten opmaken van de ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes, met het oog op de ontwikkeling van een concrete agenda van projecten en beleidsmatige ingrepen, voor de transitie naar een aangenamere, gezondere, beter uitgeruste en meer inclusieve leefomgeving, gekoppeld aan een zorgzamere en duurzamere omgang met ons leefmilieu en met natuurlijke hulpbronnen. Deze opdracht bestaat uit het aanstellen van één of meerdere onderzoeksteams voor het uitvoeren van Bouwmeester Scans waarbij het instrument, de Bouwmeester Scan, door de onderzoekteams vanuit de praktijkervaring verder op punt gesteld wordt.  
Contract type
Services 
Procedure type
Open procedure 
Tenders submission deadline
25/01/2018 
TED publication number
2017/S 246-514970 
TED publication link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:514970-2017:TEXT:NL:HTML 
BDA/ Free Market publication number
2017-538063 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

2 items found, displaying all items.1
Reference Number Title LG Type Purpose Dispatch date Link to TED
DKB-2017/TVB/MADE/1 -F02_0 Raamovereenkomst Bouwmeester Scan [nl] F2 CN 20/12/2017 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
DKB-2017/TVB/MADE/1 -F03_0 Raamovereenkomst Bouwmeester Scan [nl] F3 CAN 17/07/2018 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
2 items found, displaying all items.1

Terms of Reference Documents

3 items found, displaying all items.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
Bestek Raamovereenkomst Bouwmeester Scan.docx nl-NL 114.766 kb 20/12/2017 1
UEA.docx nl-NL 76.91 kb 20/12/2017 1
Bijlage bij het bestek.docx nl-NL 83.565 kb 20/12/2017 1
3 items found, displaying all items.1

Accompanying Documents

One item found.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
How to introduce an electronic tender 23/12/2017 1
One item found.1


.