Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
BELGOPROCESS NV 
File reference number
BELGOPROCESS NV-PPP0TK-208/8008/BDEW/WOAE-F02 
Title
Uitnodiging tot indienen offerte - INFRASTRUCTUUR VOOR VERZAMELEN EN VERPOMPEN INDUSTRIEEL AFVALWATER VAN SITE 1 NAAR SITE 2 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Description
De opdracht omvat (het ontwerp en) de bouw van de nodige infrastructuur voor het verzamelen en opslaan van industrieel afvalwater op site 1 van Belgoprocess in een (bestaande) 1000 m3 buffertank 100L, het neutraliseren van dit afvalwater en het verpompen ervan via een aan te leggen een ondergrondse afvalwaterleiding naar de Netekuipen op site 2 van Belgoprocess. 
Contract type
Works 
Procedure type
Competitive procedure with negotiation 
Tenders submission deadline
27/03/2018 
TED publication number
 
TED publication link
 
BDA/ Free Market publication number
2018-507837 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

Nothing found to display.

Terms of Reference Documents

Nothing found to display.

Accompanying Documents

Nothing found to display.


.