Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Agentschap voor Innoveren en Ondernemen 
File reference number
AIO-VLAIO/2018/Intercluster-F02 
Title
Intercluster samenwerking binnen de transitieprioriteiten 
Description
Deze opdracht situeert zich in het clusterbeleid van de Vlaamse Regering. Binnen dit beleid is gekozen om voor een aantal voor Vlaanderen belangrijke economisch en maatschappelijk groeidomeinen momenteel alle speerpuntclusters te ondersteunen. Deze speerpuntclusters hebben als opdracht op de competitiviteit van de bedrijven binnen het domein te versterken via samenwerking tussen de bedrijven onderling als ook via de triple-helix (https://www.vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/speerpuntclusters). Deze aanbesteding richt zich dan ook op op een gestructureerde wijze het identificeren en realiseren van samenwerkingsopportuniteiten tussen 2 of meerdere speerpuntclusters binnen in eerste instantie de genoemde transitiethema’s. Om deze activiteiten correct en professioneel uit te voeren is de inzet van interclustermanagers nodig à rato van ca. 2 vte voor 2 jaar (minimaal 2 personen, minstens halftijds).  
Contract type
Services 
Procedure type
Competitive procedure with negotiation 
Tenders submission deadline
18/05/2018 
TED publication number
2018/S 079-176802 
TED publication link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:176802-2018:TEXT:NL:HTML 
BDA/ Free Market publication number
2018-511201 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

Nothing found to display.

Terms of Reference Documents

Nothing found to display.

Accompanying Documents

Nothing found to display.


.