Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Universiteit Antwerpen 
File reference number
Universiteit Antwerpen-16182_Wijziging opdracht 'Engergieprestatiediensten'-F20 
Title
Wijziging van de opdracht 'energieprestatiediensten' in het licht van een aanvullende opdracht  
Description
UAntwerpen is op zoek naar een methode om de energiefactuur van de Site te verminderen. De UAntwerpen wens een dienstverlener aan te stellen die de besparing op de energiefactuur garandeert door het verhogen van de efficiëntie en het uitvoeren van creatieve en kwaliteitsvolle maatregelen. De financiële weerslag van deze maatregelen op de onderhoudsfactuur en op de lopende onderhoudscontracten mag slechts beperkt zijn. Om dit te garanderen maakt het onderhoud van deze maatregelen eveneens deel uit van de Opdracht. De te leveren prestaties bestaan minimaal uit: • De reductie van het energieverbruik door energiebesparende maatregelen, bestaande uit efficiënte en creatieve ingrepen en/of installaties, waarbij de energiekostenbesparing gegarandeerd wordt tijdens de volledige looptijd van het OEPC-contract; en • Het uitvoeren van beheer en onderhoud voor de installaties zoals ze zullen vermeld in het OEPC-contract; en; • Een verbetering, minstens behoud van het comfortniveau voor de gebruikers van de Site; en • Het voorzien en rapporteren van monitoring van de energieprestatie en het onderhoud. De verbintenissen hieromtrent worden vastgelegd in een OEPC-contract (onderhouds- en energieprestatiecontract). De beoogde looptijd van dit OEPC- contract ligt tussen de 7 en de 10 jaar (indicatief). Deze contractduur wordt verantwoord door de te maken investeringen en het vergoedingsmechanisme van het OEPC-contract. De dienstverlener zal belangrijke investeringen en onderhoudstaken uitvoeren om de energieprestaties op de Site te verbeteren. De dienstverlener zal worden vergoed op basis van opbrengsten uit de energie-efficiënties die deze investeringen genereren. Om de gemaakte investeringen en te verrichten onderhoudstaken op grond van geboekte energie-efficiënties terug te verdienen, is evenwel een voldoende lange contractduur vereist. Een dienstverlener kan de investeringen en andere prestaties met een minder lange contractduur niet terugverdienen.  
Contract type
Works 
Procedure type
 
Tenders submission deadline
 
TED publication number
2018/S 095-215033 
TED publication link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:215033-2018:TEXT:NL:HTML 
BDA/ Free Market publication number
2018-513952 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

One item found.1
Reference Number Title LG Type Purpose Dispatch date Link to TED
Universiteit Antwerpen-16182_Wijz... Wijziging van de opdracht 'energieprestatiedie... [nl] F20 MOD 18/05/2018 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
One item found.1

Terms of Reference Documents

Nothing found to display.

Accompanying Documents

Nothing found to display.


.