Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Expertise Elektromechanica, Verkeerskunde en Telematica 
File reference number
AWV VK-MDN/94-F02 
Title
Studieopdracht toekomstvisie fietsdata gewestwegen in Vlaanderen 
Description
Vlaanderen is vandaag al een belangrijke fietsregio, maar het potentieel van de fiets is nog veel groter. Het AWV speelt hierop in en wil de fiets beleidsmatig meer op de voorgrond plaatsen. Om een klare toekomstvisie uit te werken voor het fietsbeleidsplan van Vlaanderen is het belangrijk dat er voldoende fietsdata verzameld worden. Onvolledige data over het fietsgebruik bemoeilijken een consequente evaluatie en monitoring van het beleid alsook een doorgedreven toetsing aan de vooropgestelde doelstellingen. Daarom schrijft AWV een studieopdracht uit voor het bepalen van een globalere toekomstvisie met betrekking tot het verzamelen van fietsdata op de wegen beheerd door het Agentschap. De toekomstvisie moet 
Contract type
Services 
Procedure type
Simplified negotiated procedure with publicity 
Tenders submission deadline
30/11/2018 
TED publication number
 
TED publication link
 
BDA/ Free Market publication number
2018-529324 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

Nothing found to display.

Terms of Reference Documents

Nothing found to display.

Accompanying Documents

Nothing found to display.


.