Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen 
File reference number
AWV A'pen-X10-N116-25_1M3D8E-17-89-F02 
Title
Vernieuwing fietspad N116 te Wommelgem 
Description
De opdracht omvat hoofdzakelijk: - Aanleggen of herstellen fietspad in beton - Opbreken van ongewapend betonverharding en fundering en onderfundering - Aanleggen van funderingen en onderfunderingen - Aanleggen van toplagen in asfalt - Kleinere rioolwerken - Plaatsen van lijnvormige elementen - Nieuwe wegmarkeringen - Installeren, verplaatsen, instandhouden en verwijderen van de werfsignalisatie. - het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.  
Contract type
Works 
Procedure type
Open procedure 
Tenders submission deadline
31/01/2019 
TED publication number
 
TED publication link
 
BDA/ Free Market publication number
2019-502143 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

Nothing found to display.

Terms of Reference Documents

Nothing found to display.

Accompanying Documents

Nothing found to display.


.