Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap 
File reference number
VDAB Dienst Inkoop-2018/10693 OP-F03 
Title
Onderhoud en herstelling van de verwarmings-, warm water en ventilatie installaties (HV) bij de VDAB 
Description
Het voorwerp van de opdracht bestaat uit : - het periodiek nazicht en onderhoud van de verwarmings-, warm water en ventilatie installaties (HV) - het beschikbaar stellen van de vereiste wettelijke attesten en rapporten uitgezonderd het verwarmingsauditrapport - het uitvoeren van herstellingen aan de verwarmings-, warm water en ventilatie installaties (HV) op afroep door de VDAB - het verlenen van informatie en advies met betrekking tot de efficiëntie van de installaties en de wettelijke verplichtingen - het uitvoeren van de verwarmingsaudit en het afleveren van het bijbehorend verwarmingsauditrapport voor die verwarmingsinstallatie(s) waarvoor de VDAB deze prestatie afroept Voor een gedetailleerde omschrijving van de opdracht verwijzen we naar deel 3: Technische Bepalingen, van het bestek.  
Contract type
Services 
Procedure type
Open procedure 
Tenders submission deadline
 
TED publication number
2019/S 022-048582 
TED publication link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:048582-2019:TEXT:NL:HTML 
BDA/ Free Market publication number
2019-502685 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

Nothing found to display.

Terms of Reference Documents

Nothing found to display.

Accompanying Documents

Nothing found to display.


.