Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Vlaams EnergieBedrijf 
File reference number
VEB-2019_0_014-F50 
Title
versnelling energietransitie door wind - fase 1 
Description
Het Vlaamse Energiebedrijf (VEB) wenst het potentieel van Kleine en Middelgrote WindTurbines (KMWT) binnen Vlaanderen en meer bepaald op publieke terreinen en/of gebouwen in Vlaanderen, in kaart te laten brengen. De opdracht omvat onder meer volgende werkpakketten: - Ontwikkelen en toepassen van een systematiek voor de indeling van terreinen en gebouwen volgens hun productie en consumptie-potentieel voor windenergie op basis van KMWT; - Vanuit deze inzichten zal een voorstel doen van een evenwichtige mix van pilootprojecten om KMWT te realiseren; - Voor de potentiële pilootsites de haalbaarheid analyseren van de toepassing van KMWT; - Ontwikkelen en toepassen van een monitoringssysteem voor de beoordeling van de toekomstige pilootprojecten De opdracht vormt de voorbereiding op de uitvoering van een aantal pilootprojecten voor KMWT.  
Contract type
Services 
Procedure type
Negotiated procedure without prior publication (with publication in the Free Market) 
Tenders submission deadline
18/04/2019 
TED publication number
 
TED publication link
 
BDA/ Free Market publication number
2019-507002 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

6 items found, displaying all items.1
Reference Number Title LG Type Purpose Dispatch date Link to TED
VEB-2019_0_014-F03_0 versnelling energietransitie door wind - fase 1 [nl] F3 STOP 20/03/2019 Download PDF notice Download XML notice
VEB-2019_0_014-F03_0 Raamovereenkomst voor diensten voor de ontwikkeling en validering van een model voor kleine en PIO Wind Project – Fase 1 en 5 – Versnelling van energietransitie door Wind – Kleine en Middelgrote Wind [nl] F3 STOP 22/03/2019 Download PDF notice Download XML notice
VEB-2019_0_014-F02_0 (ED) Raamovereenkomst voor diensten voor de ontwikkeling en validering van een model voor kleine en PIO Wind Project – Fase 1 en 5 – Versnelling van energietransitie door Wind – Kleine en Middelgrote Wind [nl] F14 ERR 08/04/2019 Download PDF notice Download XML notice
VEB-2019_0_014-F50_0 versnelling energietransitie door wind - fase 1 [nl] F50 CN 11/03/2019 Download PDF notice Download XML notice
VEB-2019_0_014-F02_0 Raamovereenkomst voor diensten voor de ontwikkeling en validering van een model voor kleine en PIO Wind Project – Fase 1 en 5 – Versnelling van energietransitie door Wind – Kleine en Middelgrote Wind [nl] F2 CN 20/03/2019 Download PDF notice Download XML notice
VEB-2019_0_014-F02_0 Raamovereenkomst voor diensten voor de ontwikkeling en validering van een model voor kleine en PIO Wind Project – Fase 1 en 5 – Versnelling van energietransitie door Wind – Kleine en Middelgrote Wind [nl] F2 CN 22/03/2019 Download PDF notice Download XML notice
6 items found, displaying all items.1

Terms of Reference Documents

5 items found, displaying all items.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
PIO Wind inventaris.xlsx nl-NL 19.285 kb 22/03/2019 1
PIO Wind_bestek VOMVB_finaal.doc nl-NL 379.392 kb 22/03/2019 1
ERR201904_PIO Wind_Infosessie bestek fase 1 en 5.pptx nl-NL 1311.973 kb 08/04/2019 1
ERRPIO Wind - inventaris.xlsx nl-NL 21.397 kb 08/04/2019 1
ERRPIO Wind_bestek VOMVB_aanpassing na infosessie.doc nl-NL 400.384 kb 08/04/2019 1
5 items found, displaying all items.1

Accompanying Documents

11 items found, displaying all items.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
versnelling energietransitie door wind - werkpakketten.docx nl-NL 21.616 kb 11/03/2019 1
How to introduce an electronic tender 11/03/2019 1
PIO Wind inventaris.xlsx nl-NL 19.285 kb 20/03/2019 1
PIO Wind_bestek VOMVB_finaal.doc nl-NL 379.392 kb 20/03/2019 1
How to introduce an electronic tender 20/03/2019 1
How to introduce an electronic tender 22/03/2019 1
PIO Wind inventaris.xlsx nl-NL 19.285 kb 22/03/2019 1
PIO Wind_bestek VOMVB_finaal.doc nl-NL 379.392 kb 22/03/2019 1
ERR201904_PIO Wind_Infosessie bestek fase 1 en 5.pptx nl-NL 1311.973 kb 08/04/2019 1
ERRPIO Wind - inventaris.xlsx nl-NL 21.397 kb 08/04/2019 1
ERRPIO Wind_bestek VOMVB_aanpassing na infosessie.doc nl-NL 400.384 kb 08/04/2019 1
11 items found, displaying all items.1


.