Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Vlaams EnergieBedrijf 
File reference number
VEB-2019_0_014-F50 
Title
versnelling energietransitie door wind - fase 1 
Description
Het Vlaamse Energiebedrijf (VEB) wenst het potentieel van Kleine en Middelgrote WindTurbines (KMWT) binnen Vlaanderen en meer bepaald op publieke terreinen en/of gebouwen in Vlaanderen, in kaart te laten brengen. De opdracht omvat onder meer volgende werkpakketten: - Ontwikkelen en toepassen van een systematiek voor de indeling van terreinen en gebouwen volgens hun productie en consumptie-potentieel voor windenergie op basis van KMWT; - Vanuit deze inzichten zal een voorstel doen van een evenwichtige mix van pilootprojecten om KMWT te realiseren; - Voor de potentiële pilootsites de haalbaarheid analyseren van de toepassing van KMWT; - Ontwikkelen en toepassen van een monitoringssysteem voor de beoordeling van de toekomstige pilootprojecten De opdracht vormt de voorbereiding op de uitvoering van een aantal pilootprojecten voor KMWT.  
Contract type
Services 
Procedure type
Negotiated procedure without prior publication (with publication in the Free Market) 
Tenders submission deadline
18/04/2019 
TED publication number
 
TED publication link
 
BDA/ Free Market publication number
2019-507002 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

Nothing found to display.

Terms of Reference Documents

Nothing found to display.

Accompanying Documents

Nothing found to display.


.