Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Vlaams EnergieBedrijf 
File reference number
VEB-2019_0_014-F02 
Title
Raamovereenkomst voor diensten voor de ontwikkeling en validering van een model voor kleine en PIO Wind Project – Fase 1 en 5 – Versnelling van energietransitie door Wind – Kleine en Middelgrote Wind 
Description
Het Vlaams EnergieBedrijf wenst in het kader van een PIO project, versnelling van energietransitie door wind, het windpotentieel op publieke terreinen en/of gebouwen voor Kleine en Middelgrote WindTurbines (KMWT) na te gaan. Publieke terreinen en/of gebouwen in Vlaanderen omvat zowel het in Vlaanderen gelegen patrimonium van de Vlaamse of federale overheid alsook alle andere Vlaamse publieke entiteiten. Dit windpotentieel zal getoetst worden door het realiseren van een aantal pilootprojecten voor KMWT binnen Vlaanderen en verder verdiept op basis van de monitoring resultaten van de pilootprojecten. Doelstelling project: Versnellen van de energietransitie en CO2 reductie via windenergie. Een kader creëren voor Kleine en Middelgrote WindTurbines binnen deze energietransitie.  
Contract type
Services 
Procedure type
Simplified negotiated procedure with publicity 
Tenders submission deadline
24/04/2019 
TED publication number
 
TED publication link
 
BDA/ Free Market publication number
2019-510371 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

Nothing found to display.

Terms of Reference Documents

Nothing found to display.

Accompanying Documents

Nothing found to display.


.