Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Aquafin NV - Directie Infrastructuur 
File reference number
AQFINFRA-TEM3015-F02 
Title
TEM3015 - Temse, wegen- en rioleringswerken Dorpstraat (2de fase) 
Description
TEM3015 - Temse, wegen- en roleringswerken Dorpstraat (2de fase) De opdracht omvat in hoofdzaak volgende werken: − verzekeringen; − rooien van bomen; − opbraakwerken; − grondverzet; − aanleggen/opbreken van een tijdelijke ontsluitingsweg; − aanleggen van rioleringen (gescheiden stelsel); − aanleggen van draineringen; − aanleggen van funderingen; − aanleggen van een rijwegverharding in asfalt en beton: − aanleggen van kantstroken, watergreppels; − plaatsen van trottoirbanden; − plaatsen van straatkolken; − geschikt maken met aanvullingsmateriaal van de ondergrond; − maken van voetpaden, opritten en parkeerplaatsen; − maken van huisaansluitingen; − signalisatie; − het onderhoud gedurende de waarborgperiode. 
Contract type
Works 
Procedure type
Open procedure 
Tenders submission deadline
26/04/2019 
TED publication number
 
TED publication link
 
BDA/ Free Market publication number
2019-508713 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

Nothing found to display.

Terms of Reference Documents

Nothing found to display.

Accompanying Documents

Nothing found to display.


.