Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Aquafin NV - Directie Infrastructuur 
File reference number
AQFINFRA-WZO3002-F02 
Title
WZO3002 - Wezembeek-Oppem en Tervuren, buitengewone onderhoudswerken in de Albertlaan 
Description
WZO3002 - Wezembeek-Oppem en Tervuren, buitengewone onderhoudswerken in de Albertlaan 1. voorbereidende op- en/of afbraakwerken van rijwegen, zijbermen, toegangen tot de woningen en van plaatselijke en lijnwormige elementen 2. al de grondwerken nodig voor de uitvoering van de werken volgens de aanduidingen van de plannen, lengte- en dwarsprofielen m.i.v. de afvoer 3. leveren en plaatsen van een gracht voor de afwatering, infiltratie en/of buffering van het hemelwater afkomstig van het wegplatform met alle toebehoren 4. leveren en plaatsen van regenwaterriolen en alle toebehoren 5. leveren en plaatsen van RWA-wachtaansluitingen op de riool 6. vervangen van de bestaande huisaansluitingen door nieuwe DWA-aansluitingen 7. leveren en plaatsen van greppel-boordstenen en opsluitbanden in beton met glijbekisting 8. leveren en plaatsen van een rijweg in asfalt op een steenslagfundering 9. leveren en plaatsen van toegangen tot de woningen in betonstraatstenen 
Contract type
Works 
Procedure type
Open procedure 
Tenders submission deadline
28/06/2019 
TED publication number
 
TED publication link
 
BDA/ Free Market publication number
2019-516051 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

One item found.1
Reference Number Title LG Type Purpose Dispatch date Link to TED
AQFINFRA-WZO3002-F02... WZO3002 - Wezembeek-Oppem en Tervuren, buitengewone onderhoudswerken in de Albertlaan [nl] F2 CN 27/05/2019 Download PDF notice Download XML notice
One item found.1

Terms of Reference Documents

16 items found, displaying all items.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
bijzonder bestek - projectnummer WZO3002.pdf nl-NL 3267.718 kb 23/05/2019 1
wezembeek-oppem en tervuren - inschrijvingsformulier 22-02-2017.doc nl-NL 39.424 kb 23/05/2019 1
Wezembeek-Oppem -Tervuren Albertlaan-samenvattende opmeting dd 22-05-2019 .xlsx nl-NL 115.699 kb 23/05/2019 1
VGP.pdf nl-NL 4379.984 kb 23/05/2019 1
TV_PMGEVO19364 Aquafin Albertlaan Wezembeek-Oppem.pdf nl-NL 3315.587 kb 23/05/2019 1
SOP_PMTEVO19364 Aquafin Albertlaan Wezembeek-Oppem.pdf nl-NL 2777.104 kb 23/05/2019 1
WEZEMBEEK-OPPEM -Albertlaan -verslag coördinatievergadering dd 3-04-2019.pdf nl-NL 136.87 kb 23/05/2019 1
bijlage bij bestek - kwaliteit als selectiecriterium - definitieve versi....pdf nl-NL 1513.336 kb 23/05/2019 1
richtlijnen voorbeeld werfpaneel.pdf nl-NL 53.387 kb 23/05/2019 1
proevenplan.pdf nl-NL 248.291 kb 23/05/2019 1
Albertlaan 37.pdf nl-NL 2174.059 kb 23/05/2019 1
Albertlaan 41.pdf nl-NL 1359.456 kb 23/05/2019 1
door de aanemers in te vullen document d5072.docx nl-NL 18.808 kb 23/05/2019 1
in te vullen document kostprijs veiligheid.docx nl-NL 14.631 kb 23/05/2019 1
plannen.zip nl-NL 2116.064 kb 23/05/2019 1
500.791 - tabel opvolging afkoppelingen.pdf nl-NL 53.084 kb 27/05/2019 1
16 items found, displaying all items.1

Accompanying Documents

One item found.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
How to introduce an electronic tender 27/05/2019 1
One item found.1


.