Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Aquafin (3p) 
File reference number
AQF (3p)-PPP0N3-2917/9072/CA/DC/20-F02 
Title
Groepsaankoop Centrifuges 
Description
De opdracht wordt onderverdeeld in 4 percelen. De inschrijver is niet verplicht voor elk perceel in te schrijven. Het is niet toegestaan prijskortingen of verbeteringsvoorstellen aan te bieden.Elk perceel kan afzonderlijk gegund en uitgevoerd worden. Teneinde de inschrijver een indicatie te kunnen geven omtrent de spreiding tussen de verschillende percelen, wordt hier indicatief een voorlopige planning opgenomen omtrent de waarschijnlijke gunnings- en afroepperiode per perceel:- Percelen 1 en 3: gunning december 2019, afroep begin 2020.- Perceel 2: gunning december 2019, afroep begin 2021- Perceel 4: gunning december 2019, afroep medio 2020.Het voorwerp van de opdracht is:Perceel 1 – RWZI Liedekerke (project V0174007)1. De levering van:- Eén slibontwateringscentrifuge met bijhorend elektrisch bord voor de bediening en sturing doorzet van nominaal 1.200 kg ds/u (hydraulische capaciteit van 35 m³/u)...(zie opdrachtdocumenten) 
Contract type
Supplies 
Procedure type
Open procedure 
Tenders submission deadline
09/09/2019 
TED publication number
2019/S 170-415411 
TED publication link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:415411-2019:TEXT:NL:HTML 
BDA/ Free Market publication number
2019-526456 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

3 items found, displaying all items.1
Reference Number Title LG Type Purpose Dispatch date Link to TED
AQF (3p)-PPP0N3-2917/907... (ED) [nl] F14 EDO 27/08/2019 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
AQF (3p)-PPP0N3-2917/907... (ED) [nl] F14 EDO 30/08/2019 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
AQF (3p)-PPP0N3-2917/907... Groepsaankoop Centrifuges [nl] F2 CN 26/07/2019 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
3 items found, displaying all items.1

Terms of Reference Documents

22 items found, displaying all items.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
CADC201900019 Bijlage 6 Tabel met technische informatie revisie 1.docx nl-NL 18.09 kb 30/08/2019 2
CADC201900019_Bestek_Groepsaankoop_Centr... nl-NL 1117.658 kb 26/07/2019 1
CADC201900019 Bijlage 1 Inschrijvingsformulier.docx nl-NL 47.23 kb 26/07/2019 1
CADC201900019 Bijlage 2 Verklaring naleving minimumlonen.pdf nl-NL 322.683 kb 26/07/2019 1
CADC201900019 Bijlage 3 Meetstaat perceel 1.xls nl-NL 37.888 kb 26/07/2019 1
CADC201900019 Bijlage 3 Meetstaat perceel 2.xls nl-NL 37.888 kb 26/07/2019 1
CADC201900019 Bijlage 3 Meetstaat perceel 3.xls nl-NL 37.888 kb 26/07/2019 1
CADC201900019 Bijlage 3 Meetstaat perceel 4.xls nl-NL 37.888 kb 26/07/2019 1
CADC201900019 Bijlage 6 Tabel met technische informatie.docx nl-NL 18.036 kb 26/07/2019 1
CADC201900019 Bijlage 7 Typeschema.pdf nl-NL 429.24 kb 26/07/2019 1
CADC201900019 Bijlage 8 Lijst PLC in- en uitgangen.xls nl-NL 40.448 kb 26/07/2019 1
CADC201900019 Bijlage 9 Attest plaatsbezoek.docx nl-NL 17.538 kb 26/07/2019 1
CADC201900019 Bijlage 10 Aanvullingen laagspanningsborden (TB EM deel elektriciteit) volgens IEC-61439.pdf nl-NL 47.848 kb 26/07/2019 1
CADC201900019 Bijlage 11 Typebestek wormpompen aangepaste bepalingen.pdf nl-NL 651.765 kb 26/07/2019 1
CADC201900019 Bijlage 12 ESPD_request_nl.pdf nl-NL 85.546 kb 26/07/2019 1
CADC201900019 Bijlage 12 ESPD_request_nl.xml nl-NL 258.564 kb 26/07/2019 1
CADC201900019 Bijlage 13 Principes elektrisch bord PU.docx nl-NL 140.458 kb 26/07/2019 1
CADC201900019 Bijlage 14 RWZI Roeselare Slibontwatering.pdf nl-NL 286.863 kb 26/07/2019 1
CADC201900019 Bijlage 15 As Built RWZI Hasselt Slibontwatering 001.pdf nl-NL 517.038 kb 26/07/2019 1
CADC201900019 Bijlage 15 As Built RWZI Hasselt Slibontwatering 002.pdf nl-NL 660.568 kb 26/07/2019 1
CADC201900019 Bijlage 15 As Built RWZI Hasselt Slibontwatering 003.pdf nl-NL 278.309 kb 26/07/2019 1
CADC201900019 Vraag en antwoorden.pdf nl-NL 289.747 kb 27/08/2019 1
22 items found, displaying all items.1

Accompanying Documents

2 items found, displaying all items.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
www.aquafin.be 26/07/2019 1
How to introduce an electronic tender 29/07/2019 1
2 items found, displaying all items.1


.