Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Afdeling Strategie, Internationaal Beleid en Dierenwelzijn 
File reference number
SID-OMG/SID/2019/LR01-F02 
Title
LABO RUIMTE Metro-polis: toekomstverkenning knooppuntontwikkeling - spoorsysteem 
Description
We onderzoeken op welke manier een sneller, efficiënter en frequenter spoor-systeem ondersteunend kan zijn bij de uitwerking van een toekomstig ruimtelijk knooppuntenbeleid. Aan de hand van een beperkt aantal ruimtelijke scenario’s onderzoeken we hoe gerichte mensen- (en goederen-) stromen kunnen opgedreven worden tot een functieniveau dat vergelijkbaar is met een metro-systeem. Dit is een hoogfrequent systeem waarbij de wachttijd tussen twee treinen klein genoeg is zodat de uur-tabellen relatief worden. Een hernieuwd spoorsysteem zal sterk ondersteunend zijn voor het regionale knooppuntenbeleid en de hiërarchie van deze knooppunten. Het samenspel tussen deze twee - een hernieuwd spoorsysteem en regionale knooppuntontwikkeling - staat centraal in de opgave. 
Contract type
Services 
Procedure type
Simplified negotiated procedure with publicity 
Tenders submission deadline
29/11/2019 
TED publication number
 
TED publication link
 
BDA/ Free Market publication number
2019-533687 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

Nothing found to display.

Terms of Reference Documents

Nothing found to display.

Accompanying Documents

Nothing found to display.


.