Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
CIPAL DV 
File reference number
CIPAL-CSMRTIOH20-F02 
Title
Raamovereenkomst voor de verwerving en exploitatie van een multifunctioneel cloud platform voor de ondersteuning van duurzaam beleid door positieve incentivering, effectieve ontrading en correcte handhaving. 
Description
Deze opdracht dient gekaderd in de concrete ambitie van (lokale) overheden om, dankzij nieuwe technologie een “smarter” beleid te voeren als antwoord op de nieuwe, hedendaagse uitdagingen. Geïnspireerd, zelfs aangespoord door initiatieven als het burgemeestersconvenant, Visie Vlaanderen 2050 en het “Sustainable Development Goals” (SDG) programma van de VN, werken besturen aan de concretisering van duurzaamheidsdoelstellingen en aan de reductie van hun CO2 uitstoot in het bijzonder. Voor een tastbaar smart city beleid worden projecten ontwikkeld die o.m. de mobiliteit, het afvalbeheer en de veiligheid in de lokale context ten goede komen. Maar ook met initiatieven rond burgerschap, vrijwilligerswerk en de promotie van de lokale en de circulaire economie werken besturen aan een betere samenleving, vaak dankzij de inzet van slimme technologie. Projecten ter ondersteuning van een duurzaam beleid dienen zelf ook duurzaam te worden geïmplementeerd. Besturen willen daartoe beschikken over een werkbaar en betaalbaar hedendaags instrumentarium dat niet alleen toelaat om schade, hinder en ongewenst gedrag te ontraden, vast te stellen en met (gemeentelijke administratieve) sancties desnoods te bestraffen. Ze willen tegelijk ook een betekenisvol beloningssysteem kunnen inzetten om de positieve bijdrage van velerlei stakeholders effectief te stimuleren. Deze initiatieven worden typisch bottom-up ontwikkeld met de focus op lokaal beleid en met een sterke betrokkenheid van de actoren in de lokale economie. Om te vermijden dat de concrete projecten (hier “use cases” genoemd) stuk voor stuk als zgn. “silo-oplossing” worden ontwikkeld, wil onderhavige opdracht een open platform bewerkstelligen waarop de synergie tussen verwante oplossingen maximaal kan benut worden en zij aldus substantieel deel kunnen zijn van een coherent smart city beleid. Met een open platform wordt bedoeld dat de opdrachtnemer zich niet aan vendor lock-in mag bezondigen en te allen tijde ook andere aanbieders van relevante diensten toegang tot het platform moet verlenen. De opdrachtnemer moet ook de open data-strategie van de deelnemende besturen ondersteunen en moet bij het einde van de overeenkomst, een naadloze transitie naar een nieuwe generatie oplossingen faciliteren. De opdrachtgever wenst van bij de start een reële, operationele oplossing te verwerven. Deze opdracht is geen softwareontwikkelingsproject, al is het net zo goed de bedoeling het platform voortdurend te gaan “verrijken” met nieuwe, concrete “use cases”. Om de operationele beschikbaarheid van bij aanvang te bewijzen, dient de opdrachtnemer samen met het platform meteen een aantal “referentie use cases” te kunnen opleveren. Die eerste toepassingen slaan op een aantal populaire, concrete scenario’s. Zo willen tal van gemeentebesturen en/of scholengemeenschappen het fietsen naar school promoten door per geregistreerde rit of per afgelegde km een bonus aan de fietsende scholier of student toe te kennen. Een gevestigde smart city oplossing wordt minstens ook geacht een verkeersgeleidingsproject te ondersteunen. De ambitie reikt daarbij verder dan het afficheren van vrije parkeerplaatsen maar mikt op een actieve dialoog met de bezoeker. Slimme camera’s moeten lage emissiezones kunnen bewaken en de ongeoorloofde toegang tot verkeersluwe straten kunnen beteugelen. De opdrachtnemer moet ook in staat zijn om meteen slimme oplossingen m.b.t. het terugdringen van sluikstorten daadwerkelijk te realiseren en de milieubewuste consument moet op passende wijze beloond kunnen worden voor meetbare energie- en afvalbesparing. De opdrachtnemer moet de projecten niet alleen realiseren, hij wordt ook geacht een passende verantwoordelijkheid te nemen in de exploitatie van (het) (de) ondersteunende platform(en).  
Contract type
Supplies 
Procedure type
Competitive procedure with negotiation 
Tenders submission deadline
21/04/2020 
TED publication number
2020/S 058-138805 
TED publication link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:138805-2020:TEXT:NL:HTML 
BDA/ Free Market publication number
2020-509162 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

5 items found, displaying all items.1
Reference Number Title LG Type Purpose Dispatch date Link to TED
CIPAL-CSMRTIOH20-F02... (ED) Raamovereenkomst voor de verwerving en exploitatie van een multifunctioneel cloud platform voor de ondersteuning van duurzaam beleid door positieve incentivering, effec... [nl] F14 ERR 03/03/2020 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
CIPAL-CSMRTIOH20-F02... (E) Raamovereenkomst voor de verwerving en exploitatie van een multifunctioneel cloud platform voor de ondersteuning van duurzaam beleid door positieve incentivering, effec... [nl] F14 ERR 18/03/2020 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
CIPAL-CSMRTIOH20-F02... Raamovereenkomst voor de verwerving en exploitatie van een multifunctioneel cloud platform voor de ondersteuning van duurzaam beleid door positieve incentivering, effec... [nl] F2 CN 27/02/2020 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
CIPAL-CSMRTIOH20-F02... Raamovereenkomst voor de verwerving en exploitatie van een multifunctioneel cloud platform voor de ondersteuning van duurzaam beleid door positieve incentivering, effec... [nl] F2 CN 18/03/2020 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
CIPAL-CSMRTIOH20-F03... Raamovereenkomst voor de verwerving en exploitatie van een multifunctioneel cloud platform voor de ondersteuning van duurzaam beleid door positieve incentivering, effec... [nl] F3 CAN 11/01/2021 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
5 items found, displaying all items.1

Terms of Reference Documents

Nothing found to display.

Accompanying Documents

11 items found, displaying all items.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
Cipal CSMRTIOH20 selectiedocument v1_1.pdf nl-NL 495.436 kb 18/03/2020 2
Cipal_Selectie_CSMRTIOH20_Bijlage1_ Ledenlijst_20200101.pdf nl-NL 117.83 kb 25/02/2020 1
Cipal_Selectie_CSMRTIOH20_Bijlage2_Model... nl-NL 8.667 kb 27/02/2020 1
Cipal_Selectie_CSMRTIOH20_Bijlage3_Model... nl-NL 8.488 kb 27/02/2020 1
Cipal_Selectie_CSMRTIOH20_Bijlage4_Model... nl-NL 357.972 kb 27/02/2020 1
Cipal_Selectie_CSMRTIOH20_Bijlage5_UEA_v... nl-NL 89.892 kb 27/02/2020 1
Cipal_Selectie_CSMRTIOH20_Bijlage6_UEA_v... nl-NL 142.681 kb 27/02/2020 1
How to introduce an electronic tender 01/03/2020 1
Cipal CSMRTIOH20 selectiedocument v1_0.pdf nl-NL 495.88 kb 02/03/2020 1
Cipal CSMRTIOH20 VragenEnAntwoorden v1_0.pdf nl-NL 248.437 kb 18/03/2020 1
Cipal_Selectie_CSMRTIOH20_Bijlage7_Aanvr... nl-NL 26.163 kb 18/03/2020 1
11 items found, displaying all items.1


.