Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Oudenburg 
File reference number
Oudenburg-CONC/2020/01/SO-F24 
Title
Concessie van horecaza(a)k(en) in de Abdijhoeve te Oudenburg 
Description
De stad Oudenburg wenst een concessie toe te kennen voor twee horecazaken in de Abdijhoeve in het centrum van Oudenburg. Voor de restauratie van het geklasseerde gebouw en de herinrichting van de binnenruimte werd reeds een architect aangesteld. Het is de bedoeling om twee ruimtes in concessie te geven, respectievelijk als restaurant of brasserie en als koffiebar of tearoom. Een gezamenlijke concessie voor beide ruimtes behoort ook tot de mogelijkheden. De verschillende aspecten en voorwaarden van de concessie zullen samen met de kandidaten besproken worden om te komen tot een duidelijke afbakening van het voorwerp van de concessie waarvoor dan in een volgende fase concrete uitbatingsvoorstellen kunnen worden ingediend. De stad Oudenburg wenst finaal een concessieovereenkomst af te sluiten met de werkelijke uitbater(s), al dan niet onder de vorm van een rechtspersoon. Zij wenst dan ook geen concessie te verlenen aan brouwerijen of drankenleveranciers. 
Contract type
Services 
Procedure type
 
Tenders submission deadline
28/04/2020 
TED publication number
2020/S 056-134321 
TED publication link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:134321-2020:TEXT:NL:HTML 
BDA/ Free Market publication number
2020-508728 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

2 items found, displaying all items.1
Reference Number Title LG Type Purpose Dispatch date Link to TED
Oudenburg-CONC/2020/... (ED) [nl] F14 EDO 16/03/2020 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
Oudenburg-CONC/2020/... Concessie van horecaza(a)k(en) in de Abdijhoeve te Oudenburg [nl] F24 CN 12/03/2020 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
2 items found, displaying all items.1

Terms of Reference Documents

2 items found, displaying all items.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
Selectieleidraad_concessie_Abdijhoeve.pd... nl-NL 792.591 kb 16/03/2020 2
Selectieleidraad_concessie_Abdijhoeve.pd... nl-NL 792.591 kb 12/03/2020 1
2 items found, displaying all items.1

Accompanying Documents

One item found.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
How to introduce an electronic tender 15/03/2020 1
One item found.1


.