Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant 
File reference number
AWV Vl-Br-X21/0/485-F02 
Title
Project F.A.S.T. Incidentafhandeling op de autosnelwegen in provincie Vlaams-Brabant, op autosnelweg R0, R22, A1, A2, A3, A4, A8, A10, A12 en A201. Takelen en afvoeren van voertuigen met Maximaal Toegelaten Massa (MTM) < 3,5 ton. 7 Percelen 
Description
Deze opdracht heeft als doel het bevorderen van de mobiliteit en de verkeersveiligheid op de autosnelwegen R0, R22, A1, A2, A3, A4, A8, A10, A12 en A201 in de provincie Vlaams-Brabant door de incidentafhandeling - waarbij takelen en/of het signaleren van een verkeersbelemmering nodig is - te optimaliseren. Het actiegebied werd opgedeeld in 7 percelen. Deze opdracht duidt een vaste takeldienst aan om een betere en efficiëntere dienstverlening met de beste prijs/kwaliteitsgaranties voor de weggebruiker te garanderen bij defecten, ongevallen of andere incidenten in het verkeer. De verkeersveiligheid krijgt hierbij voorrang. Dit door tussenkomst voor: - Het vermijden van ongevallen en files die ontstaan ingevolge een ongeval of een defect of de aanwezigheid van hinderende voorwerpen, door het onmiddellijk en efficiënt vrijmaken van de weg en zijn aanhorigheden en het afslepen van de beschadigde en defecte voertuigen naar het eerstvolgende afrittencomplex of een stelplaats . - Het beveiligen van het verkeer en de betrokkenen tijdens de uitvoering van een takeling. - Het beveiligen van een incidentlocatie en van de weggebruikers, door het ALTIJD leveren en inzetten van signalisatievoertuigen met beveiliger en signalisatie. Het signalisatievoertuig hoeft niet uit te rukken wanneer de politie daar om vraagt (bv. signalisatie door brandweer, ...). - Het verzorgen van de noden van de inzittenden door het voorzien van de mogelijkheid van vervoer in het takelvoertuig of een bijkomend voertuig (anders dan het signalisatievoertuig) en het beschikken over de nodige accommodatie in het bedrijf. - Het takelen van hinderende en/of achtergelaten voertuigen op de rijstroken, pechstroken of bermen van het actiegebied en het afslepen zoals beschreven in dit bestek. - Het opruimen van hindernissen die een gevaar zijn voor de normale verkeersdoorstroming (o.a. lading, kadavers, (stukken) klapband,...) op de incidentlocatie en het afvoeren naar een depot (plaats te bepalen door opdrachtgever). - Het uitvoeren van noodzakelijke reinigingswerken op de incidentlocatie na tussenkomst bij een panne, een ongeval of het verwijderen van hindernissen.   Het takelen omvat: 1. Het takelklaar maken = het op zijn wielen zetten van het voertuig op het horizontale weggedeelte en de nodige technische ingrepen. 2. Het afvoeren = het bergen (het vervoeren op een ander voertuig) of het slepen (het vervoeren achter een ander voertuig). De weg omvat zowel de rijbaan als de aanhorigheden ervan zoals parkings, bermen, … De takelbedrijven vormen een interventiedienst die in alle omstandigheden moeten meewerken aan een snel en vlot herstel van het wegverkeer. Ook in minder ernstige gevallen kan de inschrijver om hulp worden gevraagd omwille van zijn technische en professionele kennis. De dienstverlener moet in staat zijn om te werken aan voertuigen voorzien van eender welk soort motor of aandrijving om deze takelklaar te maken en/of te kunnen takelen. In dit bijzonder bestek wordt het volgende onder “de hinderverwekker” verstaan: de bestuurder, van het voertuig dat het voorwerp uitmaakte van de oproep, zijn burgerlijk aansprakelijke partij of zijn verzekeraar. 
Contract type
Services 
Procedure type
Open procedure 
Tenders submission deadline
09/06/2020 
TED publication number
2020/S 105-254772 
TED publication link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:254772-2020:TEXT:NL:HTML 
BDA/ Free Market publication number
2020-518094 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

6 items found, displaying all items.1
Reference Number Title LG Type Purpose Dispatch date Link to TED
AWV Vl-Br-X21/0/485-F03_... Project F.A.S.T. Incidentafhandeling op de autosnelwegen in provincie Vlaams-Brabant, op autosnelweg R0, R22, A1, A2, A3, A4, A8, A10, A12 en A201. Takelen en afvoeren van voertuigen met Maximaal Toegelaten Massa (MTM) < 3,5 ton. 7 Percelen [nl] F3 NA 09/10/2020 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
AWV Vl-Br-X21/0/485-F02_... (ED) [nl] F14 EDO 18/05/2020 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
AWV Vl-Br-X21/0/485-F02_... (E) Project F.A.S.T. Incidentafhandeling op de autosnelwegen in provincie Vlaams-Brabant, op autosnelweg R0, R22, A1, A2, A3, A4, A8, A10, A12 en A201. Takelen en afvoeren van voertuigen met Maximaal Toegelaten Massa (MTM) < 3,5 ton. 7 Percelen [nl] F14 EDA 28/05/2020 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
AWV Vl-Br-X21/0/485-F02_... Project F.A.S.T. Incidentafhandeling op de autosnelwegen in provincie Vlaams-Brabant, op autosnelweg R0, R22, A1, A2, A3, A4, A8, A10, A12 en A201. Takelen en afvoeren van voertuigen met Maximaal Toegelaten Massa (MTM) < 3,5 ton. 7 Percelen [nl] F2 CN 17/04/2020 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
AWV Vl-Br-X21/0/485-F02_... Project F.A.S.T. Incidentafhandeling op de autosnelwegen in provincie Vlaams-Brabant, op autosnelweg R0, R22, A1, A2, A3, A4, A8, A10, A12 en A201. Takelen en afvoeren van voertuigen met Maximaal Toegelaten Massa (MTM) < 3,5 ton. 7 Percelen [nl] F2 CN 28/05/2020 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
AWV Vl-Br-X21/0/485-F03_... Project F.A.S.T. Incidentafhandeling op de autosnelwegen in provincie Vlaams-Brabant, op autosnelweg R0, R22, A1, A2, A3, A4, A8, A10, A12 en A201. Takelen en afvoeren van voertuigen met Maximaal Toegelaten Massa (MTM) < 3,5 ton. 7 Percelen [nl] F3 CAN 09/10/2020 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
6 items found, displaying all items.1

Terms of Reference Documents

19 items found, displaying all items.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
X21-0-485_Bestek voor publicatie.pdf nl-NL 2398.914 kb 17/04/2020 1
X21-0-485_fast_zones_personenwagens_1707... nl-NL 10669.694 kb 17/04/2020 1
X21-0-485_modeldocument verzekeringen.docx nl-NL 17.311 kb 17/04/2020 1
X21-0-485_nota omtrent organisatie van het perceel.docx nl-NL 17.502 kb 17/04/2020 1
X21-0-485_offerteformulier.docx nl-NL 24.77 kb 17/04/2020 1
X21-0-485_P1 AZ inventaris publicatie.xlsm nl-NL 134.221 kb 17/04/2020 1
X21-0-485_P2 AN inventaris publicatie.xlsm nl-NL 177.053 kb 17/04/2020 1
X21-0-485_P3 RW inventaris publicatie.xlsm nl-NL 177.042 kb 17/04/2020 1
X21-0-485_P4 RO inventaris publicatie.xlsm nl-NL 133.971 kb 17/04/2020 1
X21-0-485_P5 VO inventaris publicatie.xlsm nl-NL 133.961 kb 17/04/2020 1
X21-0-485_P6 A3 inventaris publicatie.xlsm nl-NL 177.239 kb 17/04/2020 1
X21-0-485_P7 A2 inventaris publicatie.xlsm nl-NL 177.019 kb 17/04/2020 1
X21-0-485_technische bekwaamheid personeel_materiaal.docx nl-NL 68.649 kb 17/04/2020 1
X21-0-485_UEA.pdf nl-NL 85.786 kb 17/04/2020 1
X21-0-485_UEA.xml nl-NL 139.485 kb 17/04/2020 1
X21-0-485_voorkeursvolgorde.docx nl-NL 18.228 kb 17/04/2020 1
X21-0-485_RB1_verduidelijking_TM.docx nl-NL 59.274 kb 18/05/2020 1
X21-0-485_RB2_overzicht wijzigingen.pdf nl-NL 77.749 kb 28/05/2020 1
X21-0-485_RB2_Bestek voor publicatie.pdf nl-NL 2398.827 kb 28/05/2020 1
19 items found, displaying all items.1

Accompanying Documents

One item found.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
How to introduce an electronic tender 20/04/2020 1
One item found.1


.