Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Antwerpen  
File reference number
Antwerpen-GAC_2020_01165-F02 
Title
Aanstellen multidisciplinair team voor het opmaken Masterplan Merksem Zuid 
Description
De voorliggende opdracht bevat de opmaak van een Masterplan voor Merksem Zuid met als doel de transformatie van het projectgebied naar een veilige, aantrekkelijke en klimaat robuuste buurt waar het fijn wonen en ondernemen is. De projectgebieden Merksem ‘t Dokske en kop van Merksem zijn allebei gelegen in Oud-Merksem. Het projectgebied Merksem ’t Dokske is gelegen tussen Minister Delbekelaan (Burgemeester Gabriël Theunisbrug) en Deurnsebaan (Brug van den Azijn). Het naastgelegen projectgebied kop van Merksem ligt tussen Ingenieur Menneslaan en Minister Delbekelaan (Burgemeester Gabriël Theunisbrug). Beide projectgebieden worden vanaf nu samen Merksem Zuid genoemd. Het projectgebied Merksem ’t Dokske behoort tot de armere buurten van Antwerpen. De buurt is dicht bevolkt en heeft weinig kwalitatieve ruimte voor publieke functies. Er zijn relatief gezien veel jongeren en gezinnen met 4 of meer gezinsleden. Het gemiddelde netto belastbaar inkomen ligt erg laag en het aandeel huishoudens met een leefloon of ander financiële tussenkomst van het OCMW ligt beduidend hoger dan gemiddeld in de stad. Kleine druggerelateerde criminaliteit, overlast en claimgedrag van publieke ruimte leiden tot een verminderde sociaal-ruimtelijke veiligheid in de buurt. Merksem ’t Dokske is watergevoelig, heeft weinig (gebruiks)groen en is quasi volledig verhard. Verbeteren en vernieuwen van de publieke ruimte leidt tot een opwaardering van deze buurt. Merksem Zuid kent naast een woonfunctie van oudsher ook een industriële functie. De combinatie wonen en werken bestaat al heel lang in deze buurt. De economische activiteiten hebben dit deel van Merksem mee gevormd en bepalen in sterke mate het karakter en de identiteit van het projectgebied. De bedrijvigheid maakt deel uit van het economische netwerk Albertkanaal. Maar de bedrijvigheid zorgt ook voor grote stromen zwaar verkeer in de woonstraten. De economische ontwikkelingen (omgeving Albertkanaal) en de nabijheid van de ring (werken Oosterweelverbinding) zullen een belangrijke impact hebben op deze buurten. In Merksem Zuid zijn scholen, een dienstencentrum met serviceflats en een cultureel ontmoetingscentrum en een jeugdwerking gevestigd. Verschillende nationaliteiten wonen en leven samen in het projectgebied. De ambitie van het districts- en stadsbestuur is om op basis van een sterk ruimtelijk kader de kwaliteit van toekomstige ontwikkelingen, zowel op korte als lange termijn, te garanderen. Zodoende kan de omgeving transformeren naar een veilige, aantrekkelijke en klimaat robuuste buurt waar het fijn wonen en ondernemen is. Het district en de stad willen de uitdagingen op een geïntegreerde wijze aanpakken door de opmaak van een Masterplan. Door een geïntegreerd masterplan op te maken worden de uitdagingen en noden van deze omgeving in kaart gebracht en vertaald naar toekomstbestendige mogelijkheden en wenselijkheden. Het masterplan kan keuzes en kansen aangeven voor toekomstige en kwaliteitsvolle ontwikkelingen van dit gebied, zowel op ruimtelijk als op sociaal en economisch vlak. Zo kunnen verschillende projecten gebundeld worden tot een coherent geheel en wordt er een ruimtelijke, sociale en economische lange termijnvisie voor deze buurt uitgewerkt. De voorliggende opdracht bevat de opmaak van een Masterplan voor Merksem Zuid.  
Contract type
Services 
Procedure type
Competitive procedure with negotiation 
Tenders submission deadline
06/08/2020 
TED publication number
2020/S 145-357741 
TED publication link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:357741-2020:TEXT:NL:HTML 
BDA/ Free Market publication number
2020-525593 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

2 items found, displaying all items.1
Reference Number Title LG Type Purpose Dispatch date Link to TED
Antwerpen-GAC_2020_0... (ED) [nl] F14 EDO 24/07/2020 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
Antwerpen-GAC_2020_0... Aanstellen multidisciplinair team voor het opmaken Masterplan Merksem Zuid [nl] F2 CN 03/06/2020 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
2 items found, displaying all items.1

Terms of Reference Documents

Nothing found to display.

Accompanying Documents

5 items found, displaying all items.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
01165_20200423_selectieleidraad.pdf nl-NL 1892.034 kb 03/06/2020 1
01165_fotobladen.pdf nl-NL 1501.689 kb 03/06/2020 1
How to introduce an electronic tender 05/06/2020 1
PROJECTFICHE.DOCX nl-NL 17.452 kb 24/07/2020 1
PROJECTFICHE.PDF nl-NL 442.711 kb 24/07/2020 1
5 items found, displaying all items.1


.