Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs 
File reference number
AGION-91_Selectiefase_ScholengemeenschapLanaken-F02 
Title
Oproep tot aanvraag tot deelneming selectiefase DBFM project vzw Scholengemeenschap Lanaken. 
Description
Onderhavige opdracht betreft de realisatie van het project vzw Scholengemeenschap Lanaken als onderdeel van het nieuwe projectspecifieke DBFM-programma in uitvoering van het decreet van 25 november 2016. Dit project omvat het ontwerp (Design), de bouw (Build), de financiering (Finance) en het onderhoud gedurende 30 jaar (Maintain) ("DBFM") van het scholenbouwproject vzw Scholengemeenschap Lanaken. De keuze van de opdrachtnemer en het sluiten van de DBFM-overeenkomst maakt het voorwerp uit van de plaatsingsprocedure. AGION treedt gedurende de selectiefase van de plaatsingsprocedure op als aankoopcentrale. 
Contract type
Works 
Procedure type
Competitive procedure with negotiation 
Tenders submission deadline
23/11/2020 
TED publication number
2020/S 127-309442 
TED publication link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:309442-2020:TEXT:NL:HTML 
BDA/ Free Market publication number
2020-522745 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

One item found.1
Reference Number Title LG Type Purpose Dispatch date Link to TED
AGION-91_Selectiefas... Oproep tot aanvraag tot deelneming selectiefase DBFM project vzw Scholengemeenschap Lanaken. [nl] F2 CN 01/07/2020 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
One item found.1

Terms of Reference Documents

Nothing found to display.

Accompanying Documents

7 items found, displaying all items.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
D_Selectieleidraad_Lanaken.docx nl-NL 173.477 kb 01/07/2020 1
D_Selectieleidraad_Lanaken.pdf nl-NL 735.184 kb 01/07/2020 1
Bijlage_3_Projectfiche_Lanaken.pdf nl-NL 1176.783 kb 01/07/2020 1
Bijlage_4_UEA_pdf.pdf nl-NL 115.812 kb 01/07/2020 1
Bijlage_4_UEA_xml.xml nl-NL 246.675 kb 01/07/2020 1
Bijlage_7_FinEconBekwaamheid.xlsx nl-NL 54.594 kb 01/07/2020 1
How to introduce an electronic tender 03/07/2020 1
7 items found, displaying all items.1


.