Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
WoninGent cvba-so 
File reference number
WoninGent cvba-so-2020-013 Renovatie Stookzalen (2)-F02 
Title
2020-013 - Totale renovatie van 2 stookinstallaties (Vaartstraat + Jadestraat) te Gent 
Description
2020-013:De onderhavige opdracht betreft de volledige renovatie van de stookinstallaties (en mogelijke toebehoren) gelegen in een gebouw in de Vaartstraat en in de Jadestraat te Gent. De opdracht omvat: 1. Renovatie stookzaal Vaartstraat - zolderinstallatie:  volledige afbraak en afvoer van de bestaande stookinstallatie en warmwatervoorziening  leveren en plaatsen van een volledig nieuwe installatie  Eventuele aanpassingen aan de ketel die gebruikt wordt voor de productie van warm water. Het is belangrijk dat de aanlevering van het warm water niet /of slechts voor zeer korte tijd in het gedrang komt.  alle werken conform de brandtechnische voorschriften uit te voeren waarbij op het einde van de werken een blanco keuringsattest wordt aangeleverd  Controle en eventuele aanpassingen van alle verticale en horizontale leidingenwerk vanaf de stookplaats tot aan de appartementen  Renovatie besturingssysteem (open systeem) 2. Renovatie stookzaal Jadestraat - kelderinstallatie:  uitbraak bestaande verwarmingsketels locatie Jubileumlaan  Levering en installatie van de bruikbare verwarmingsketels uit de Jubileumlaan in de te renoveren stookzaal (verwarming + warm water) locatie Jadestraat  aanpassing van de bestaande in gebruik zijnde verwarmingsketel locatie Jadestraat naar een ketel voor productie van warm water. Het belangrijk dat de aanlevering van het warm water niet /of slechts voor zeer korte tijd in het gedrang komt.  alle werken conform de brandtechnische voorschriften uit te voeren waarbij op het einde van de werken een blanco keuringsattest wordt aangeleverd  renovatie besturingssysteem (open systeem)  Controle en eventuele aanpassingen van alle verticale en horizontale leidingenwerk vanaf de stookplaats tot aan de appartementen  
Contract type
Works 
Procedure type
Simplified negotiated procedure with publicity 
Tenders submission deadline
24/08/2020 
TED publication number
 
TED publication link
 
BDA/ Free Market publication number
2020-525935 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

2 items found, displaying all items.1
Reference Number Title LG Type Purpose Dispatch date Link to TED
WoninGent cvba-so-2020-013 Renovatie Stookzalen (2)-F02_0 2020-013 - Totale renovatie van 2 stookinstallaties (Vaartstraat + Jadestraat) te Gent [nl] F2 CN 28/07/2020 Download PDF notice Download XML notice
WoninGent cvba-so-2020-013 Renovatie Stookzalen (2)-F03_0 2020-013 - Totale renovatie van 2 stookinstallaties (Vaartstraat + Jadestraat) te Gent [nl] F3 CAN 21/05/2021 Download PDF notice Download XML notice
2 items found, displaying all items.1

Terms of Reference Documents

10 items found, displaying all items.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
2020-013 - stookzaal Jade- en Vaarstraat.pdf nl-NL 1577.59 kb 28/07/2020 1
2020-013 meetstaat renovatie stookzalen.xlsx nl-NL 81.633 kb 28/07/2020 1
2020-013-VC CD_Renovatie Stookzalen Jade- en Vaartstraat_20200515.pdf nl-NL 124.516 kb 28/07/2020 1
2020-013-VC PID_Renovatie Stookzalen Jade- en Vaartstraat_20200515.pdf nl-NL 389.228 kb 28/07/2020 1
2020-013-VC VGP_Renovatie Stookzalen Jade- en Vaartstraat.pdf nl-NL 763.812 kb 28/07/2020 1
Jadestraat 2-14 (stookplaats)_2018_asbestinventaris (rapport).pdf nl-NL 1176.839 kb 28/07/2020 1
Jubileumlaan 2-444 (stookplaats)_2018_asbestinventaris (rapport).pdf nl-NL 1834.253 kb 28/07/2020 1
plan stookzaal + verd Vaartstraat 112-264.pdf nl-NL 662.591 kb 28/07/2020 1
Vaartstraat 112-264 (stookplaats)_2018_asbestinventaris (rapport).pdf nl-NL 1712.342 kb 28/07/2020 1
2020-013 - BIJLAGEN stookzaal Jade- en Vaartstraat.docx nl-NL 164.707 kb 28/07/2020 1
10 items found, displaying all items.1

Accompanying Documents

One item found.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
How to introduce an electronic tender 28/07/2020 1
One item found.1


.