Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Vlaamse Milieumaatschappij 
File reference number
VMM-WAT-L-2020-S-0014- X-F02 
Title
Uitbreiding van het Klimaatportaal-Vlaanderen met een klimaatadaptatietool 
Description
Deze opdracht bestaat uit 2 delen: - Vast deel: de dienstverlener zal scenario-analyses uitvoeren met bestaande modellen die minstens de klimaateffecten hitte, droogte en pluviale wateroverlast simuleren en zal specifiek adaptatiemaatregelen met deze modellen simuleren. De bedoeling is om beter inzicht te bekomen in het locatie-specifieke potentieel aan en de effectiviteit van adaptatiemaatregelen op deze klimaateffecten. Hiertoe zal de dienstverlener starten met een inventarisatie van de mogelijke maatregelen, van de beschikbare data-sets en simulatiemodellen, van relevante beleidsstudies en wetenschappelijke onderzoeksprojecten en evaluatiekaders voor de beoordeling van de adaptatiemaatregelen. Vervolgens zullen in een aantal voorbereidende analyses de model-inputs worden aangemaakt zoals adaptatiepotentieelkaarten en een gebiedstypologie voor Vlaanderen. De simulaties rond effectiviteit van de maatregelen worden voor een aantal beleidsvarianten herhaald. De output uit de scenario-analyses zal verder verwerkt worden in een aantal risico-analyses waarin de baten tegenover de kosten worden afgewogen. Alle bevindingen uit deze analyses worden gerapporteerd in een onderzoeksrapport samen met een overdracht van alle gegenereerde data-sets. - Voorwaardelijk deel: de bevindingen en data-sets bekomen uit het vast deel, worden in het voorwaardelijk deel ontsloten via twee adaptatietools die raadpleegbaar zijn vanop internet, en gekoppeld of geïntegreerd met het Klimaatportaal Vlaanderen. Een eerste tool richt zich op adaptatieplanning en wil aan lokale besturen weergeven wat de concrete opties voor klimaatadaptieve maatregelen zijn binnen elk van de 300 gemeenten en wil deze duiden qua effectiviteit, locatie-specificiteit, omvang/implementatieniveau, kosten-aspecten, … . Een tweede adaptatietool richt zich op ontwerpers en wil hen informatie aanleveren waarmee op projectniveau tot klimaatbestendige ontwerpen wordt gekomen. Voor het voorwaardelijk deel, worden 2 variante inschrijvingen gevraagd. Beide varianten worden apart beoordeeld o.b.v. de vermelde gunningscriteria. Minstens het vaste deel van de opdracht wordt gegund aan de inschrijver en zijn variant met het hoogste puntenaantal (van het vaste en voorwaardelijke deel samen). De gunning van het voorwaardelijk deel – aan dezelfde inschrijver als het vaste deel - is afhankelijk van de kwaliteit van de resultaten uit het vaste deel en het zicht op de beschikbare resultaten 9 kalendermaand na aanvang van de opdracht. 
Contract type
Services 
Procedure type
Open procedure 
Tenders submission deadline
23/10/2020 
TED publication number
2020/S 172-415472 
TED publication link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:415472-2020:TEXT:NL:HTML 
BDA/ Free Market publication number
2020-529740 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

One item found.1
Reference Number Title LG Type Purpose Dispatch date Link to TED
VMM-WAT-L-2020-S-001... Uitbreiding van het Klimaatportaal-Vlaan... [nl] F2 CN 01/09/2020 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
One item found.1

Terms of Reference Documents

One item found.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
Bestek_Uitbreiding Klimaatportaal met een adaptatietool.pdf nl-NL 781.311 kb 01/09/2020 1
One item found.1

Accompanying Documents

3 items found, displaying all items.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
WAT-L2020-S0014-X_UEA.docx nl-NL 60.802 kb 01/09/2020 1
WAT-L2020-S0014-X_inventaris.xlsx nl-NL 42.18 kb 01/09/2020 1
How to introduce an electronic tender 04/09/2020 1
3 items found, displaying all items.1


.