Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
WoninGent cvba-so 
File reference number
WoninGent cvba-so-2020-037 RC Septiek-F02 
Title
2020-037: Raamovereenkomst voor preventief onderhoud rioleringen & het ruimen van septische putten 
Description
2020-037: De onderhavige opdracht betreft een overeenkomst voor het ruimen van putten, het preventief onderhoud van rioleringen alsook het ontstoppen van leidingen op basis van de voorwaarden voorzien in onderhavig contract. De opdracht omvat:  Het ledigen van septische putten, sterfputten, zinkputten, regenputten controleputten en leidingen  Het reinigen van leidingen en controleputten/sifonputten  Het uitfrezen van rioleringen op afroep  Het uitvoeren van interventies op afroep o Ledigen septische putten o Ontstoppen leidingen o Camera-inspectie op afroep o … Deze opdracht omvat meerdere percelen (5). 
Contract type
Services 
Procedure type
Open procedure 
Tenders submission deadline
08/10/2020 
TED publication number
2020/S 173-418438 
TED publication link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:418438-2020:TEXT:NL:HTML 
BDA/ Free Market publication number
2020-529953 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

One item found.1
Reference Number Title LG Type Purpose Dispatch date Link to TED
WoninGent cvba-so-2020-037 RC Septiek-F02_0 2020-037: Raamovereenkomst voor preventief onderhoud rioleringen & het ruimen van septische putten [nl] F2 CN 02/09/2020 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
One item found.1

Terms of Reference Documents

5 items found, displaying all items.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
2020-037 Bestek RC septische putten.pdf nl-NL 699.578 kb 02/09/2020 1
2020-037 6.1 Periodiek ruimingen Inventaris-meetstaat.xlsx nl-NL 150.878 kb 02/09/2020 1
espd-request.pdf nl-NL 98.13 kb 02/09/2020 1
espd-request.xml nl-NL 171.298 kb 02/09/2020 1
2020-037 BIJLAGEN RC septische putten.docx nl-NL 169.789 kb 02/09/2020 1
5 items found, displaying all items.1

Accompanying Documents

One item found.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
How to introduce an electronic tender 05/09/2020 1
One item found.1


.