Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Agentschap Sport Vlaanderen 
File reference number
Sport Vlaanderen-KICS/2020/2-F02 
Title
Monitoren van sport en bewegen in publieke ruimte via IoT-toepassingen. Een proeftuin in Leuven. 
Description
De doelstelling van dit project is om sport en bewegen te meten in de publieke ruimte aan de hand van IoT-toepassingen. Dit moet het mogelijk maken om sportparticipatie op een microlokaal niveau beter in kaart te brengen. Daarbij ligt de focus op IoT-toepassingen die geen engagement of deelname vragen van een sporter, beweger of bezoeker van de openbare ruimte. Toepassingen waarbij een mobiele applicatie, een wearable of een inschrijving wordt gevraagd aan bewegers of sporters vormen geen onderwerp van dit project. Tot op dit moment zijn er slechts een beperkt aantal projecten die het sport- of beweeggedrag in Vlaanderen via IoT-toepassingen monitoren. Via dit innovatieve proefproject in Leuven willen we de diversiteit aan beweegpraktijken (wandelen, lopen, yoga, urban fitness, voetbal, frisbee,…) die in bepaalde publieke locaties mogelijk zijn monitoren. Daarbij willen we de kracht van verschillende toepassingen combineren om deze diversiteit aan beweegpraktijken in kaart te brengen. Sport Vlaanderen en de stad Leuven willen de proeftuinen operationeel hebben in de lente van 2021. Met dit proefproject in Leuven wil Sport Vlaanderen de aangeboden IoT-toepassingen testen en indien succesvol, stimuleren om ook in andere steden/gemeenten te laten implementeren. We gaan op zoek naar indieners die willen bijdragen aan de verzameling en integratie van relevante beweegdata via hun IoT-toepassingen. Aanvullend moeten de indieners bijdragen aan kennisontwikkeling omtrent de technologische kenmerken en combinatie van toepassingen zodat de opdrachtgevers een draaiboek kunnen ontwikkelen. Het draaiboek en de (geïntegreerde) IoT-toepassingen moeten steden en Sport Vlaanderen in de toekomst (na de proefperiode) in staat stellen om zelf gerichte meetcampagnes rond beweging op te zetten, dit om na te gaan of hun beleidsacties het juiste effect hebben en een beter sport- en beweegbeleid uit te stippelen naar de toekomst toe.  
Contract type
Services 
Procedure type
Competitive procedure with negotiation 
Tenders submission deadline
05/11/2020 
TED publication number
 
TED publication link
 
BDA/ Free Market publication number
2020-534516 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

One item found.1
Reference Number Title LG Type Purpose Dispatch date Link to TED
Sport Vlaanderen-KICS/2020... Monitoren van sport en bewegen in publieke ruimte via IoT-toepassingen. Een proeftuin in Leuven. [nl] F2 CN 05/10/2020 Download PDF notice Download XML notice
One item found.1

Terms of Reference Documents

Nothing found to display.

Accompanying Documents

3 items found, displaying all items.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
Selectieleidraad Smart Sporting Cities .pdf nl-NL 387.35 kb 05/10/2020 1
SSC Addestino eindverslag.pdf nl-NL 1595.866 kb 05/10/2020 1
How to introduce an electronic tender 05/10/2020 1
3 items found, displaying all items.1


.