Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
De Vlaamse Waterweg nv 
File reference number
De Vlaamse Waterweg-ARW-205-054-F02 
Title
Seine-Schelde. Ontwikkeling van een socio-economisch monitoringsinstrument inzake de hinterlandverbindingen van de Vlaamse kusthavens. 
Description
Deze diensten hebben betrekking op: het ontwikkelen van een tweejaarlijks te actualiseren socio-economisch monitoringsinstrument (SEMI) dat tot doel heeft tot doel heeft de optimale beslissingsmomenten te bepalen om investeringsinitiatieven en/of beleidsmaatregelen te nemen die de transportcapaciteit aan de hinterlandzijde van de Vlaamse kusthavens (Zeebrugge, Oostende) vergroten, meer bepaald voor de binnenvaartmodus en de estuaire vaart. Op basis van dit SEMI dient een eerste formeel statusrapport te worden opgesteld, inclusief beleidsondersteunende aanbevelingen op korte, middellange en lange termijn. Daarnaast voorziet de opdracht in een eerste actualisatie van het SEMI en de opstelling van een tweede, geactualiseerd statusrapport.  
Contract type
Services 
Procedure type
Open procedure 
Tenders submission deadline
18/11/2020 
TED publication number
2020/S 204-496722 
TED publication link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:496722-2020:TEXT:NL:HTML 
BDA/ Free Market publication number
2020-536446 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

One item found.1
Reference Number Title LG Type Purpose Dispatch date Link to TED
De Vlaamse Waterweg-ARW-205-054... Seine-Schelde. Ontwikkeling van een socio-economisch monitoringsinstrumen... [nl] F2 CN 15/10/2020 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
One item found.1

Terms of Reference Documents

One item found.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
ARW-20-054.zip nl-NL 11991.912 kb 15/10/2020 1
One item found.1

Accompanying Documents

One item found.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
How to introduce an electronic tender 18/10/2020 1
One item found.1


.