Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Departement Mobiliteit en Openbare Werken 
File reference number
DMOW-EBS_2020_01-F02 
Title
Predictief onderhoud op sluisdeuren 
Description
Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) wil, in samenwerking met De Vlaamse Waterweg (DVW), komen tot een preventief en predictief onderhoud van sluizen. Het doel is om met bestaande data en bijkomend te verzamelen data (via te installeren sensoren op en bij de sluisdeuren) relevante en voorspellende variabelen te definiëren op basis waarvan automatische waarschuwingen gegenereerd kunnen worden over de noodzaak aan onderhoud. Dit concept zal met een pilootproject getest worden op de sluis van Evergem, waarvan DVW de beheerder is. Deze sluis wordt in het najaar 2021 drooggelegd en dit is het moment bij uitstek om sensoren te plaatsen aan de hand waarvan deze data verzameld kan worden. Bij positieve evaluatie van de piloot, kunnen de voorspellende modellen toegepast worden op andere sluizen en kan er een model voor predictief onderhoud op sluizen uitgebouwd en opgeschaald worden binnen Vlaanderen. De focus van de piloot ligt op het exploreren van de verschillende sensoren en plaatsing ervan om modellen voor predictief onderhoud bij sluizen, en dan specifiek de puntdeuren van de sluis te Evergem, mogelijk te maken. Parallel aan de piloot zal het Datalab van MOW nagaan welke waarschuwingen met de modellen kunnen gegenereerd worden. Daar dit in parallel loopt zijn de resultaten, i.e. welke data, metingen of sensoren relevant zijn, nog niet gekend. Bijgevolg wordt er in de piloot gezocht naar een sensorsysteem voor het verkrijgen van de potentieel nuttig data op de sluis te Evergem. Welke sensoren het meest geschikt zijn voor het bekomen van de gewenste data wordt hier niet gepreciseerd en we laten het aan de opdrachtnemer om het best mogelijke voorstel te doen dat ons de gepaste inzichten geeft in de bewegingen en de krachten op de sluisdeuren, rekening houdend met een maximaal budget van 200.000 euro incl btw. 
Contract type
Services 
Procedure type
Simplified negotiated procedure with publicity 
Tenders submission deadline
22/02/2021 
TED publication number
 
TED publication link
 
BDA/ Free Market publication number
2021-504258 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

4 items found, displaying all items.1
Reference Number Title LG Type Purpose Dispatch date Link to TED
DMOW-EBS_2020_01-F02... (ED) [nl] F14 EDO 11/01/2021 Download PDF notice Download XML notice
DMOW-EBS_2020_01-F02... (ED) [nl] F14 EDO 03/02/2021 Download PDF notice Download XML notice
DMOW-EBS_2020_01-F02... Predictief onderhoud op sluisdeuren [nl] F2 CN 07/01/2021 Download PDF notice Download XML notice
DMOW-EBS_2020_01-F03... Predictief onderhoud op sluisdeuren [nl] F3 CAN 17/06/2021 Download PDF notice Download XML notice
4 items found, displaying all items.1

Terms of Reference Documents

4 items found, displaying all items.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
EBS_2020_01 Bestek PIO Sluizen.pdf nl-NL 878.486 kb 07/01/2021 1
EBS_2020_01_Offerteformulier.docx nl-NL 57.655 kb 07/01/2021 1
Terechtwijzend bericht EBS_2020_01.pdf nl-NL 153.565 kb 11/01/2021 1
Q&A 26januari2021 - EBS_2020_01.pdf nl-NL 1800.472 kb 03/02/2021 1
4 items found, displaying all items.1

Accompanying Documents

One item found.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
How to introduce an electronic tender 07/01/2021 1
One item found.1


.