Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Fluvius System Operator cvba (Traditional Sectors) 
File reference number
Fluvius Klassieke sector-FLU20IT001-F02 
Title
Energiemanagementsysteem 
Description
Met het project Energiemanagement 2.0 willen we volgende elementen realiseren: 1. Data-hub Er wordt maximaal ingezet op data-acquisitie en ontsluiting van data en dit voor zoveel mogelijk datapunten (IoT, API,…). En dit zowel voor verbruiksgegevens als voor patrimonium data. Er wordt gestreefd naar maximale koppeling met externe bronnen (bv. databanken Vlaamse Overheid). 2. 4 Scope-ankers • Verbruiksfeedback aanbieden om de publieke sector te ondersteunen bij het transparant opvolgen van het energieverbruik en -productie binnen hun patrimonia, inclusief alarmering bij afwijkende waarden; • Een klantgericht en onafhankelijk energieadvies kunnen aanbieden aan de publieke sector zodat zij in staat zijn de juiste keuzes te maken en de juiste prioriteiten te stellen op vlak van energiebesparende projecten; • Bij gerealiseerde energiebesparingen (na uitvoering van projecten), de resultaten op energievlak verifiëren. Deze opvolging dient gebruiksvriendelijk, visueel en overzichtelijk te zijn; • Een geïntegreerd energiezorgsysteem aanbieden. Aan de hand van de analyse van energieprestaties en energieadviezen kunnen Fluvius en het VEB een overzicht aan energiebesparende projecten voorstellen aan hun respectievelijke doelgroep, en dit over hun globale patrimonia. 3. Mogelijkheid tot innovatie/strategische ontwikkelingen Er dient een mogelijkheid te zijn om huidige en toekomstige eigen ontwikkelingen (Terra)/aangekochte plug-ins te integreren in de aangekochte tool. Om deze bovenstaande zaken te realiseren, dienen we onderstaande aan te kopen: 1. Tooling en rapportering 2. Implementatie, inclusief opleiding 3. Support voor de looptijd van de overeenkomst 
Contract type
Services 
Procedure type
Competitive procedure with negotiation 
Tenders submission deadline
15/02/2021 
TED publication number
2021/S 012-025312 
TED publication link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:025312-2021:TEXT:NL:HTML 
BDA/ Free Market publication number
2021-501540 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

One item found.1
Reference Number Title LG Type Purpose Dispatch date Link to TED
Fluvius Klassieke sector-FLU20IT001-F0... Energiemanagementsys... [nl] F2 CN 14/01/2021 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
One item found.1

Terms of Reference Documents

Nothing found to display.

Accompanying Documents

One item found.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
How to introduce an electronic tender 17/01/2021 1
One item found.1


.