Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Agentschap Wonen-Vlaanderen 
File reference number
Agentschap Wonen-Vlaanderen-AWB/2021/01-F02 
Title
Procesmatige en inhoudelijke ondersteuning voor het leertraject over coöperatieve woonprojecten in Vlaanderen. 
Description
De opdracht betreft de procesmatige en inhoudelijke ondersteuning van het leertraject dat wordt opgestart m.b.t. het onderzoeken van het potentieel van coöperatieve woonprojecten In Vlaanderen, ter ondersteuning van de doelstellingen van het Woonbeleidsplan Vlaanderen en de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Tot op heden wordt deze organisatievorm in Vlaanderen slechts beperkt ingezet. Het leertraject steunt op het principe ‘learning by doing’ en krijgt dan ook vorm via een oproep naar vijf pilootprojecten i.f.v. realisatie. Die oproep zal in twee stappen verlopen. In een eerste fase wordt een oproep naar lokale besturen gelanceerd i.f.v. de selectie van vijf geschikte locaties. In een tweede fase wordt een oproep gelanceerd naar initiatiefnemers, die op de geselecteerde locaties een coöperatief woonproject willen opstarten. De dienstverlener zal voor de beide oproepen de voorbereiding van de oproep in samenspraak met de opdrachtgevers coördineren en ook ondersteuning bieden bij de organisatie van de jury per fase. Daarnaast zal de dienstverlener aan de geselecteerde lokale besturen en initiatiefnemers een begeleidingstraject op maat aanbieden, afhankelijk van de concrete noden. Tenslotte staat de dienstverlener ook in voor de ondersteuning van de regie van het overkoepelend traject en het capteren van leerpunten uit het gehele traject, de rapportering daarover en de actieve verspreiding ervan naar belanghebbenden. De gedetailleerde beschrijving van de opdracht is terug te vinden in het deel III. Technische voorschriften. 
Contract type
Services 
Procedure type
Simplified negotiated procedure with publicity 
Tenders submission deadline
02/03/2021 
TED publication number
 
TED publication link
 
BDA/ Free Market publication number
2021-503104 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

One item found.1
Reference Number Title LG Type Purpose Dispatch date Link to TED
Agentschap Wonen-Vlaanderen-AWB... Procesmatige en inhoudelijke ondersteuning voor het leertraject over coöperatieve woonprojecten in Vlaanderen. [nl] F2 CN 26/01/2021 Download PDF notice Download XML notice
One item found.1

Terms of Reference Documents

One item found.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
20210125_bestek-leertraject-wooncoöperat... nl-NL 546.574 kb 26/01/2021 1
One item found.1

Accompanying Documents

One item found.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
How to introduce an electronic tender 26/01/2021 1
One item found.1


.