Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Zonhoven 
File reference number
Zonhoven-Herontwikkeling Dorpshart - 2020-01-F13 
Title
Ontwerpopdracht voor de herontwikkeling van het dorpshart van de gemeente Zonhoven - Prijsvraag met Europese bekendmaking gevolgd door de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 
Description
Het gemeentebestuur van Zonhoven kiest resoluut voor het vergroenen, ontharden en attractiever maken van de omgeving van het Kerkplein. Een nieuw dorpshart moet de ruime omgeving van de kerk een nieuwe aanblik geven en de motor zijn voor nieuwe ontwikkelingen in het centrum. Zonhoven wil de komende jaren inzetten op kernversterking, omdat dit van vitaal belang is voor de leefbaarheid van het dorp. Het project omvat de opmaak van een masterplan voor het centrale dorpshart, met bijzondere aandacht voor deelzone 1. Het masterplan wordt gezien als een globale ontwerpschets voor het volledige projectgebied, een beeldkwaliteitsvisie.Het masterplan kan worden opgedeeld in afzonderlijk uitvoerbare deelprojecten. De deelprojecten zijn ruimtelijk afgebakend in afzonderlijke deelzones. Naast het globale beeldkwaliteitsplan omvat deze opdracht ook de verdere concretisering van deelproject 1. 
Contract type
 
Procedure type
Restricted procedure 
Tenders submission deadline
 
TED publication number
2021/S 022-053548 
TED publication link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:053548-2021:TEXT:NL:HTML 
BDA/ Free Market publication number
2021-503373 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

2 items found, displaying all items.1
Reference Number Title LG Type Purpose Dispatch date Link to TED
Zonhoven-Herontwikke... Ontwerpopdracht voor de herontwikkeling van het dorpshart van de gemeente Zonhoven - Prijsvraag met Europese bekendmaking gevolgd door de onderhandelingsproce... [nl] F12 CN 03/06/2020 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
Zonhoven-Herontwikke... Ontwerpopdracht voor de herontwikkeling van het dorpshart van de gemeente Zonhoven - Prijsvraag met Europese bekendmaking gevolgd door de onderhandelingsproce... [nl] F13 CAN 28/01/2021 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
2 items found, displaying all items.1

Terms of Reference Documents

Nothing found to display.

Accompanying Documents

3 items found, displaying all items.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
Selectieleidraad_PUB.doc nl-NL 3192.32 kb 03/06/2020 1
ESPD_request_nl.pdf nl-NL 92.651 kb 03/06/2020 1
How to introduce an electronic tender 05/06/2020 1
3 items found, displaying all items.1


.