Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Vlaamse Auditautoriteit, Europese Structuurfondsen 
File reference number
vl.auditautoriteit eur.structuurfondsen-21/002-F01 
Title
Continuous Auditing through techn(olog)ical evolution 
Description
De VAA is voor het CATE-project op zoek naar een privé partner om samen in een innovatieve samenwerking te treden. Dit voor een project waarbij het auditproces wordt herdacht en er met behulp van AI, machine learning en data mining een nieuwe aanpak wordt uitgewerkt om een uitspraak te doen over het beheer- en controlesysteem. Van de partner wordt verwacht dat die de volgende objectieven kan waarmaken: 1. Beschikken overe een grondige kennis en ervaring op het vlak van audits en van (innovatie) technologieën (artificiële intelligentie, natural language processing, machine learning, RPA, OCR, databases, …). 2. Meedenken over de visie en mogelijkheden om het auditproces te herdenken (onder meer rond hoe potentiële risico’s binnen projecten zullen gedetecteerd en voorspeld worden), alsook de vertaalslag maken van deze visie naar technologische voorschriften omtrent AI, machine learning en data mining. 3. Databronnen aanbrengen bovenop de databronnen die de VAA zal delen, om het platform en de bijhorende modellen voldoende te voeden. 4. Een eigen investering aanbrengen onder de vorm van cofinanciering. De VAA brengt in elke fase van het project een investering aan, en verwacht hierbij van de partner dat deze een eigen bijdrage levert. Hierbij mikt de VAA op een partnerschap waarin zowel de VAA als de partner een even grote bijdrage leveren aan het project, maar de partner kan hiervoor zelf een voorstel doen. 5. Bouwen en implementeren van het platform: a. Prototypes uitwerken om state-of-the-art technologie af te toetsen en de werking van het volledig platform te waarborgen. b. Een geconsolideerd platform opleveren dat de VAA kan gebruiken en de vooropgestelde functionaliteiten heeft (opgedeeld in tussentijdse fases). c. Het platform ondersteunen tijdens de hypercare-periode zodat het tot in de details wordt afgewerkt en klaar is om op de lange termijn te gebruiken en eventueel te commercialiseren. d. De eindoplossing finaal uitbaten en onderhouden, waarbij de VAA en Vlaamse overheden de ontwikkelde tool mogen gebruiken en aanpassen (verder ontwikkelen) voor eigen gebruik. Op deze manier wordt de partner als een leverancier gezien die op lange termijn blijvende ondersteuning kan bieden. Verhoopte timing: o Looptijd: +/- 2021-2026 o Opstart procedure met de bekendmaking van de opdracht: einde maart/begin april o Gunning: zomer 2021 o Begin uitrol: najaar 2021 U vindt meer informatie over dit project op de PIO website, programma innovatieve overheidsopdrachten van de Vlaamse overheid, Departement Economie, Wetenschap en Innovatie: https://innovatieveoverheidsopdrachten.be/evenementen/marktconsultatie-cate  
Contract type
Services 
Procedure type
 
Tenders submission deadline
 
TED publication number
2021/S 050-124533 
TED publication link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:124533-2021:TEXT:NL:HTML 
BDA/ Free Market publication number
2021-508873 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

One item found.1
Reference Number Title LG Type Purpose Dispatch date Link to TED
vl.auditautoriteit eur.structuurfondsen... Continuous Auditing through techn(olog)ical evolution [nl] F1 PIN 09/03/2021 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
One item found.1

Terms of Reference Documents

Nothing found to display.

Accompanying Documents

Nothing found to display.


.