Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Brugge 
File reference number
Brugge-BRUGGE-2021-021-FG-F02 
Title
Rc onderhouden van luchtgroepen en het reinigen van de luchtgroep en luchtkanalen. 
Description
Raamovereenkomst tot het onderhouden van luchtgroepen, warmtewielen en luchtkanalen. Perceel 1: het periodiek en curatief onderhoud op de luchtgroepen Perceel 2: het reinigen van de luchtgroep en luchtkanalen De raamovereenkomst is uitbreidbaar tot Groep Brugge dit wil zeggen dat tijdens de opdracht installaties kunnen toegevoegd worden welke in het beheer zijn van OCMW Brugge of Politie Brugge. Stad Brugge treedt voor deze opdracht op als aankoopcentrale overeenkomstig artikel 2, 6° tot 8° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, waarbij volgende aanbestedende overheden/entiteiten potentiële afnemers (aan te passen volgens de mogelijke afnemers in dit dossier) kunnen zijn: - OCMW Brugge en welzijnsverenigingen; - Lokale Politie Brugge; In voorkomend geval, worden de diensten rechtstreeks door deze afnemers bij de dienstverlener geplaatst. Deze diensten zijn enkel mogelijk mits een voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring van de Stad Brugge. De dienstverlener moet de Stad Brugge schriftelijk op de hoogte brengen indien er wordt afgenomen door één van voormelde aanbestedende overheden/entiteiten. Tevens moet de dienstverlener in staat zijn om een overzicht en/of kopie te bezorgen van alle diensten die werden uitgevoerd voor de overige afnemers. De facturatie met de overige afnemers gebeurt rechtstreeks. De nodige gegevens zullen door deze afnemers zelf aan de dienstverlener worden overgemaakt. Eens een andere afnemer een beroep doet op deze dienstverlener staat deze afnemer ook zelf in voor de leiding en toezicht op de opdracht in de zin van artikel 11 van het KB Uitvoering, alsook voor de algemene opvolging van de uitvoering van de diensten en de verdere toepassing van het bestek en de algemene en bijzondere aannemingsvoorwaarden. Stad Brugge zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor de inhoud en afhandeling van de opdrachten van de andere afnemers.  
Contract type
Services 
Procedure type
Open procedure 
Tenders submission deadline
10/05/2021 
TED publication number
2021/S 071-181926 
TED publication link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:181926-2021:TEXT:NL:HTML 
BDA/ Free Market publication number
2021-513666 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

3 items found, displaying all items.1
Reference Number Title LG Type Purpose Dispatch date Link to TED
Brugge-BRUGGE-2021-0... Rc onderhouden van luchtgroepen en het reinigen van de luchtgroep en luchtkanalen. [nl] F2 CN 18/03/2021 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
Brugge-BRUGGE-2021-0... Rc onderhouden van luchtgroepen en het reinigen van de luchtgroep en luchtkanalen. [nl] F2 CN 08/04/2021 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
Brugge-BRUGGE-2021-0... (E) Rc onderhouden van luchtgroepen en het reinigen van de luchtgroep en luchtkanalen. [nl] F14 EDA 08/04/2021 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
3 items found, displaying all items.1

Terms of Reference Documents

Nothing found to display.

Accompanying Documents

4 items found, displaying all items.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
erratum aapassing openingsdatum bestek. luchtk_.doc nl-NL 278.528 kb 08/04/2021 2
Plannen met technische gegevens nl-NL 08/04/2021 1
2020_12_28_Bestek definitief. luchtk_.doc nl-NL 277.504 kb 18/03/2021 1
How to introduce an electronic tender 21/03/2021 1
4 items found, displaying all items.1


.