Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht 
File reference number
Havenbedrijf Antwerpen-PPP0B3-10715/1053/B10913-F05 
Title
Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamovereenkomst: Expertprofielen ter ondersteuning van interne teams belast met de uitwerking en opvolging van infrastructuurwerken in de haven van Antwerpen 
Description
Deze raamovereenkomst heeft in hoofdzaak tot doel om ondersteuning en expertise te bieden aan het huidige team tijdens de uitwerkings- en uitvoeringsfase van onder andere het complexe project ECA, alsook gelijkaardige haveninterne infrastructuurwerken binnen de haven van Antwerpen.Meer informatie over de procedure van het complex project ECA is terug te vinden op: http://www.mow.vlaanderen.be/extracontainercapaciteitantwerpen/.Het betreft een raamovereenkomst met meerdere percelen waarbij elk perceel aan meerdere (maximaal 5) inschrijvers kan gegund worden.De aanbestedende overheid heeft het recht om slechts enkele percelen te gunnen en eventueel te besluiten om de andere percelen op te nemen in één of meer nieuwe opdrachten die desnoods op een andere wijze zullen geplaatst worden. Het Havenbedrijf Antwerpen behoudt zich het recht voor om, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding of kostenvergoeding, de...(zie opdrachtdocumenten) 
Contract type
Services 
Procedure type
Negotiated procedure with prior call for competition 
Tenders submission deadline
17/05/2021 
TED publication number
2021/S 077-198665 
TED publication link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:198665-2021:TEXT:NL:HTML 
BDA/ Free Market publication number
2021-514628 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

One item found.1
Reference Number Title LG Type Purpose Dispatch date Link to TED
Havenbedrijf Antwerpen-PPP0B3-107... Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamovereenkomst: Expertprofielen ter ondersteuning van interne teams belast met de uitwerking en opvolging van infrastructuurwerken in de haven van Antwerpen [nl] F5 CN 16/04/2021 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
One item found.1

Terms of Reference Documents

Nothing found to display.

Accompanying Documents

2 items found, displaying all items.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/10715/B3... 16/04/2021 1
How to introduce an electronic tender 19/04/2021 1
2 items found, displaying all items.1


.