Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Aquafin NV - Directie Infrastructuur 
File reference number
AQFINFRA-O0039003x-F02 
Title
O0039003 - Leveren, plaatsen & indienststelling van een PV installatie op stortterrein RWZI Mechelen-Noord 
Description
Dit deel omvat een samenvattende omschrijving van de werken die dienen uitgevoerd te worden met in acht name van alle in de Algemene en Bijzondere Administratieve en Technische bepalingen opgenomen artikels. De opdracht bestaat uit : - Leveren, plaatsen en indienststellen van een zonnepaneelinstallatie (PV installatie) op de terreinen en gebouwen in beheer van Aquafin; inclusief omnium onderhoud met opbrengstgarantie. - Het opmaken van een volledig technisch dossier zoals beschreven in Deel I / hoofdstuk 3 / 3.5 - Bijstand verlenen tijdens de keuringen, opstart, veiligheidsrondgang en proefperiodes - Op eigen kosten herstellen van alle gebreken die zich voordoen tot het einde van de waarborgperiode De totaliteit der werken is opgenomen in één lot. 
Contract type
Works 
Procedure type
Open procedure 
Tenders submission deadline
21/05/2021 
TED publication number
 
TED publication link
 
BDA/ Free Market publication number
2021-514722 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

One item found.1
Reference Number Title LG Type Purpose Dispatch date Link to TED
AQFINFRA-O0039003x-F... O0039003 - Leveren, plaatsen & indienststelling van een PV installatie op stortterrein RWZI Mechelen-Noord [nl] F2 CN 16/04/2021 Download PDF notice Download XML notice
One item found.1

Terms of Reference Documents

21 items found, displaying all items.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
O0039003 lot1 bijzonder bestek.pdf nl-NL 2126.264 kb 16/04/2021 1
O0039003 lot1 bijlage 1 inschrijvingsbiljet.docx nl-NL 48.935 kb 16/04/2021 1
O0039003 lot1 bijlage 3 samenvattende meetstaat.xlsx nl-NL 10.525 kb 16/04/2021 1
O0039003 lot1 bijlage 2 verklaring minimumlonen.pdf nl-NL 394.632 kb 16/04/2021 1
O0039003 lot1 bijlage 4 gedragscode opdrachtnemers.pdf nl-NL 334.651 kb 16/04/2021 1
O0039003 lot1 bijlage 5 formulier procesvergunning.pdf nl-NL 704.112 kb 16/04/2021 1
O0039003 lot1 bijlage 6 coördinatiedocument.docx nl-NL 35.017 kb 16/04/2021 1
O0039003 lot1 bijlage 7 technische fiche.pdf nl-NL 212.213 kb 16/04/2021 1
O0039003 lot1 bijlage 8 attest plaatsbezoek.pdf nl-NL 244.336 kb 16/04/2021 1
O0039003 lot1 bijlage 9 inplantingsplan.docx nl-NL 1536.661 kb 16/04/2021 1
O0039003 lot1 bijlage 10 haalbaarheidsstudie_rapport_mechelen_Noo... nl-NL 4733.595 kb 16/04/2021 1
O0039003 lot1 bijlage 11 elektrisch schema typevoorbeeld PV (ééndraadschema).pdf nl-NL 1415.625 kb 16/04/2021 1
O0039003 lot1 bijlage 12 projectfiche.docx nl-NL 9632.403 kb 16/04/2021 1
O0039003 lot1 bijlage 13 ELEK SCHEMA 0039 ALSB HS1.pdf nl-NL 546.405 kb 16/04/2021 1
O0039003 lot1 bijlage 14 ELEK SCHEMA 0039 HS.pdf nl-NL 789.85 kb 16/04/2021 1
O0039003 lot1 bijlage 15 typevoorbeeld meerdraadschema.pdf nl-NL 1080.105 kb 16/04/2021 1
O0039003 lot1 bijlage 16 checklist projectdocumenten opleveringsdossier (typevoorbeeld).xlsx nl-NL 32.422 kb 16/04/2021 1
O0039003 lot1 bijlage 17 fiches machinedatabank.xlsx nl-NL 3661.3 kb 16/04/2021 1
O0039003 lot1 bijlage 18 markeerpaal Type 2.pdf nl-NL 94.751 kb 16/04/2021 1
O0039003 lot1 bijlage 19 verklaring inzake beroepen op draagkracht van Derde entiteiten.docx nl-NL 16.335 kb 16/04/2021 1
O0039003 lot1 Bijlage 20 omnium onderhoudscontract.docx nl-NL 229.43 kb 16/04/2021 1
21 items found, displaying all items.1

Accompanying Documents

One item found.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
How to introduce an electronic tender 16/04/2021 1
One item found.1


.