Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap 
File reference number
VDAB - afdeling Regie-2021_50128(bis)-F08 
Title
Integrale begeleiding en bemiddeling 
Description
Via deze opdracht wenst VDAB een integraal begeleidings- en bemiddelingstraject te voorzien voor langdurig werkzoekenden. Het aanbod focust op het empoweren van de werkzoekende en de intensieve jobhunting. https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=409449 
Contract type
Services 
Procedure type
 
Tenders submission deadline
 
TED publication number
2021/S 089-231693 
TED publication link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:231693-2021:TEXT:NL:HTML 
BDA/ Free Market publication number
2021-517004 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

One item found.1
Reference Number Title LG Type Purpose Dispatch date Link to TED
VDAB - afdeling Regie-2021_50128(bis... Integrale begeleiding en bemiddeling [nl] F8 PIN 03/05/2021 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
One item found.1

Terms of Reference Documents

Nothing found to display.

Accompanying Documents

Nothing found to display.


.