Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Agentschap voor Innoveren en Ondernemen 
File reference number
AIO-VLAIO-2021-03-F02 
Title
Ontwikkeling van een methodologisch kader voor duurzaamheidsevaluatie van het Vlaamse MOONSHOT-innovatieprogramma 
Description
Deze studieopdracht betreft de evaluatie van technologieën of producten met betrekking tot hun economische en ecologische aspecten (i.e. duurzaamheidsaspecten) dewelke belangrijk zijn om niet-bedoelde effecten, zoals bv. nieuwe afhankelijkheden van kritische grondstoffen, vroeg te herkennen/detecteren en zo bijbehorende tegenmaatregelen te kunnen nemen voordat bepaalde afhankelijkheden ontstaan die achteraf nog moeilijk gewijzigd kunnen worden. Bijgevolg is het belangrijk om technologieën of producten tijdig te onderwerpen aan een alomvattende economische en ecologische evaluatie/beoordeling. De toegepaste methodologieën (en hun onderliggende methodes) die ook hier van toepassing zijn voor duurzaamheidsevaluatie zijn typisch: - levenscyclusanalyse (LCA) voor ecologische duurzaamheid en; - techno-economische evaluatie (TEA) voor economische aspecten. Dergelijke beoordelingen zijn onderhevig aan een reeks van voorafnames, van de keuze van de evaluatiemethode tot de beslissing op welke ontwikkelingspaden de analyses moeten gebaseerd zijn. De bekomen resultaten kunnen daarom niet als absoluut en algemeen toepasbaar worden beschouwd, maar zijn onderworpen aan het vastgelegde beoordelingskader, de methode en andere specifieke beperkingen. De onzekerheden kunnen besproken worden in het licht van de over het algemeen lage technische gereedheid van de onderzochte technologieën/producten. De verschillende Moonshot-projecten (en bijhorende technologieën/producten) kunnen bijgevolg verder (kwantitatief) geëvalueerd worden met betrekking tot hun systeemcompatibiliteit, mogelijke routes voor ontwikkeling en toepassings- en gebruiksmogelijkheden. Kwantitatieve evaluatie dient toepasbaar te zijn in verschillende fasen van het onderzoek. Afhankelijk van de duurtijd van het project kan dit bij aanvang, tijdens het onderzoek om bij te sturen, en op het einde van het onderzoek om vervolgstappen te definiëren. Ook bij het verder ontwikkelen van een strategie en op basis van nieuwe inzichten dient dit toepasbaar te zijn, en dus gerelateerd te zijn aan een meer geavanceerde input dan in een eerdere fase. Het project dient uitgevoerd te worden over een termijn van 1,5 jaar om goed de ontwikkelingen van Moonshot op te volgen en om de juiste overkoepelende evaluatiemethodologie en bijhorende gebruikstool te ontwerpen. Daarnaast kan de mogelijke impact ervan onderzocht en verder voorspeld worden. Een vereiste optie is de ontwikkeling van een ‘quick scan’ afgeleide van geselecteerde TEA-, LCA- en IA-analysemethodes die uitgevoerd worden op geselecteerde projecten Er wordt een vooropgestelde initiële raming gehanteerd van ongeveer 400.000 euro (excl. btw) binnen 2021-2022 in totaal voor alle segmenten. Dit moet ook toelaten om de gebruikerstool toe te passen op een aantal Moonshot-projecten (5-10, welke in later fase bepaald worden in overleg met de opdrachtgever) als testcase. Ter informatie vindt er jaarlijks een Moonshot-aanvraagronde plaats waarbij projecten geselecteerd worden op steunbaarheid. Hiervoor is jaarlijks 20 miljoen euro voorzien wat zich vertaalt in ongeveer een 10-tal goedgekeurde projecten. De uitbouw van het evaluatiekader en de bijhorende gebruikerstool kunnen als kernactiviteit gezien worden. Voor een verdere toelichting van de opdracht, zie deel IV. Technische voorschriften. INFOSESSIE Er zal een online infosessie gehouden worden op 20 mei 2021, van 13u00 – 14u00. Tijdens deze infosessie is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De vragen en antwoorden van deze sessie zullen op e-Procurement worden gepubliceerd. Het is verplicht u aan te melden voor deze infosessie via clusters@vlaio.be ten laatste op 19 mei 2021 om 12u00. U wordt tevens verzocht om uw vragen ten laatste 24 uur op voorhand aan ons te bezorgen, eveneens via clusters@vlaio.be, zodat wij u vragen in de voorbereiding mee kunnen nemen.  
Contract type
Services 
Procedure type
Competitive procedure with negotiation 
Tenders submission deadline
14/06/2021 
TED publication number
2021/S 100-264964 
TED publication link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:264964-2021:TEXT:NL:HTML 
BDA/ Free Market publication number
2021-519800 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

2 items found, displaying all items.1
Reference Number Title LG Type Purpose Dispatch date Link to TED
AIO-VLAIO-2021-03-F0... (ED) [nl] F14 EDO 21/05/2021 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
AIO-VLAIO-2021-03-F0... Ontwikkeling van een methodologisch kader voor duurzaamheidsevaluat... [nl] F2 CN 07/05/2021 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
2 items found, displaying all items.1

Terms of Reference Documents

Nothing found to display.

Accompanying Documents

5 items found, displaying all items.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
VLAIO_2021_03_selectieleidraad_MPMP_LCA-... nl-NL 590.854 kb 07/05/2021 1
ESPD_request_nl.pdf nl-NL 85.378 kb 07/05/2021 1
ESPD_request_nl.xml nl-NL 139.371 kb 07/05/2021 1
How to introduce an electronic tender 10/05/2021 1
VLAIO.2021.03 verslag infosessie DuurzaamheidsevaluatieMoonshot_vfinaal.p... nl-NL 502.579 kb 21/05/2021 1
5 items found, displaying all items.1


.