Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Middelkerke 
File reference number
Middelkerke-2021/AN/0014-F24 
Title
concessie voor het parkeerbeheer op het grondgebied van de gemeente Middelkerke 
Description
Voorwerp van de opdracht: De opdracht betreft een concessie voor diensten, met als voorwerp de organisatie van het parkeerbeheer op het grondgebied van de gemeente Middelkerke. Toelichting: De gemeente Middelkerke wenst het parkeerbeheer op haar grondgebied in concessie te geven. Dit omvat het beheer van het straatparkeren en het beheer van de ondergrondse parking Middelkerke centrum en de parkeertoren in de Badenlaan te Westende (beide gebouwen hierna gezamenlijk aangeduid als ‘de parkings’). Het beheer van het straatparkeren en de parkings betreft één enkele opdracht. Er kunnen geen offertes worden ingediend voor de afzonderlijke onderdelen van de opdracht (straatparkeren en/of één van de parkings). De specificaties met betrekking tot de werkwijze en de uitvoering van de concessie worden weergegeven in deel III – technische bepalingen. Plaats van dienstverlening: Het grondgebied van de gemeente Middelkerke. Geraamde waarde van de concessie Conform artikel 35 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten wordt de waarde van een concessie gevormd door de totale tijdens de looptijd van de overeenkomst te behalen omzet van de concessiehouder, exclusief belasting op de toegevoegde waarde, zoals deze door de concessiegever is GEMEENTE MIDDELKERKE Ref.: JD/CO/059 6 geraamd, als tegenprestatie voor de werken en diensten die het voorwerp van de concessie uitmaken, en ook voor de bijkomende leveringen die in het kader van deze werken en diensten zijn verricht. De looptijd van de concessie bedraagt maximaal 10 jaar (zie titel II.2). De omzet gedurende deze periode wordt geraamd op € 35.000.000,00 waarbij rekening werd gehouden met: - de waarde van elke vorm van optie en de eventuele verlenging van de looptijd van de concessie; - de inkomsten uit de betaling van andere honoraria en boeten door de gebruikers van de diensten dan die welke worden geïnd namens de concessiegever; - de betalingen of financiële voordelen, in welke vorm dan ook, die door de concessiegever of een andere overheidsinstantie worden verstrekt aan de concessiehouder, met inbegrip van de compensatie voor de nakoming van een verplichting van openbare dienst en overheidsinvesteringssubsidies; - de waarde van subsidies of andere financiële voordelen, in welke vorm dan ook, van derden voor de uitvoering van de concessie; - de inkomsten uit verkopen van activa die deel uitmaken van de concessie; - de waarde van alle leveringen en diensten die door de concessiegever aan de concessiehouder ter beschikking worden gesteld, mits deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werken of de verlening van de diensten; - alle prijzen voor of betalingen aan de concessiehouder. 
Contract type
Services 
Procedure type
 
Tenders submission deadline
16/08/2021 
TED publication number
2021/S 146-389856 
TED publication link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:389856-2021:TEXT:NL:HTML 
BDA/ Free Market publication number
2021-529527 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

5 items found, displaying all items.1
Reference Number Title LG Type Purpose Dispatch date Link to TED
Middelkerke-2021/AN/... concessie voor het parkeerbeheer op het grondgebied van de gemeente Middelkerke [nl] F24 CN 11/06/2021 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
Middelkerke-2021/AN/... (ED) [nl] F14 EDO 23/06/2021 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
Middelkerke-2021/AN/... (ED) [nl] F14 EDO 28/06/2021 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
Middelkerke-2021/AN/... (ED) [nl] F14 EDO 07/07/2021 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
Middelkerke-2021/AN/... (ED) [nl] F14 EDO 27/07/2021 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
5 items found, displaying all items.1

Terms of Reference Documents

One item found.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
Bestek concessie parkeerbeheer (goedgekeurd GR 9 juni 2021).pdf nl-NL 667.81 kb 11/06/2021 1
One item found.1

Accompanying Documents

43 items found, displaying 1 to 25.[First/Prev] 1, 2 [Next/Last]
Doc name LG Type/Size Created On Version
20210628 - vragen over bestek concessie parkeerbeheer 23 juni 2021 tem 28 juni 2021.pdf nl-NL 171.026 kb 28/06/2021 1
20210727 - vragen over bestek concessie parkeerbeheer 7 juli 2021 tem 27 juli 2021.pdf nl-NL 107.033 kb 27/07/2021 1
20210727 - technische fiche speedgates parkeertoren Badenlaan.pdf nl-NL 3188.599 kb 27/07/2021 1
20141223 - CBS 23 december 2014 - vernieuwen parkeermeters.pdf nl-NL 364.782 kb 25/06/2021 1
20201215 - CBS 15 december 2020 - leveren en plaatsen 130 parkeersensoren.pdf nl-NL 507.892 kb 25/06/2021 1
Kopie van BIJLAGE I - OVERZICHT BETALENDE PARKEERPLAATSEN.xlsx nl-NL 20.53 kb 25/06/2021 1
20210621 - vragen over bestek concessie parkeerbeheer 11 juni 2021 tem 22 juni 2021.pdf nl-NL 113.009 kb 25/06/2021 1
How to introduce an electronic tender 14/06/2021 1
BIJLAGE A - OFFERTEFORMULIER.pdf nl-NL 168.542 kb 11/06/2021 1
BIJLAGE B - INVENTARIS.pdf nl-NL 91.485 kb 11/06/2021 1
BIJLAGE C - DOCUMENT VAN VOORLOPIG BEWIJS (DVB).pdf nl-NL 338.26 kb 11/06/2021 1
BIJLAGE D - VERKLARING OP EREWOORD BETREFFENDE DE SELECTIEVOORWAARDEN.pdf nl-NL 154.065 kb 11/06/2021 1
BIJLAGE E - BANKVERKLARING.pdf nl-NL 143.96 kb 11/06/2021 1
BIJLAGE F - ATTEST VAN PLAATSBEZOEK.pdf nl-NL 82.752 kb 11/06/2021 1
BIJLAGE G - OVEREENKOMST TOT VERWERKING PERSOONSGEGEVENS.pdf nl-NL 214.628 kb 11/06/2021 1
BIJLAGE H - LEIDRAAD TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN.pdf nl-NL 151.235 kb 11/06/2021 1
BIJLAGE I - OVERZICHT BETALENDE PARKEERPLAATSEN.pdf nl-NL 150.429 kb 11/06/2021 1
BIJLAGE J - OVERZICHT BESTAANDE PARKEERAUTOMATEN.pdf nl-NL 509.154 kb 11/06/2021 1
BIJLAGE K - OVERZICHT PARKEERPLAATSEN MET SENSOR.pdf nl-NL 197.447 kb 11/06/2021 1
BIJLAGE L - NIEUW PARKEERPLAN (PRINCIPIEEL).pdf nl-NL 143.972 kb 11/06/2021 1
BIJLAGE M - TARIEFZONES (PRINCIPIEEL).pdf nl-NL 1151.099 kb 11/06/2021 1
BIJLAGE N - TARIEVEN STRAATPARKEREN (PRINCIPIEEL).pdf nl-NL 192.818 kb 11/06/2021 1
BIJLAGE O - RETRIBUTIEVERORDENING BOVENGRONDS PARKEREN (PRINCIPIEEL).pdf nl-NL 295.079 kb 11/06/2021 1
BIJLAGE P - RETRIBUTIEVERORDENING ONDERGRONDSE PARKING MIDDELKERKE CENTRUM.pdf nl-NL 229.422 kb 11/06/2021 1
BIJLAGE Q - RETRIBUTIEVERORDENING BETALEND PARKEREN PARKEERGEBOUW BADENLAAN WESTENDE.pdf nl-NL 162.945 kb 11/06/2021 1
43 items found, displaying 1 to 25.[First/Prev] 1, 2 [Next/Last]


.