Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Middelkerke 
File reference number
Middelkerke-2021/AN/0014-F24 
Title
concessie voor het parkeerbeheer op het grondgebied van de gemeente Middelkerke 
Description
Voorwerp van de opdracht: De opdracht betreft een concessie voor diensten, met als voorwerp de organisatie van het parkeerbeheer op het grondgebied van de gemeente Middelkerke. Toelichting: De gemeente Middelkerke wenst het parkeerbeheer op haar grondgebied in concessie te geven. Dit omvat het beheer van het straatparkeren en het beheer van de ondergrondse parking Middelkerke centrum en de parkeertoren in de Badenlaan te Westende (beide gebouwen hierna gezamenlijk aangeduid als ‘de parkings’). Het beheer van het straatparkeren en de parkings betreft één enkele opdracht. Er kunnen geen offertes worden ingediend voor de afzonderlijke onderdelen van de opdracht (straatparkeren en/of één van de parkings). De specificaties met betrekking tot de werkwijze en de uitvoering van de concessie worden weergegeven in deel III – technische bepalingen. Plaats van dienstverlening: Het grondgebied van de gemeente Middelkerke. Geraamde waarde van de concessie Conform artikel 35 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten wordt de waarde van een concessie gevormd door de totale tijdens de looptijd van de overeenkomst te behalen omzet van de concessiehouder, exclusief belasting op de toegevoegde waarde, zoals deze door de concessiegever is GEMEENTE MIDDELKERKE Ref.: JD/CO/059 6 geraamd, als tegenprestatie voor de werken en diensten die het voorwerp van de concessie uitmaken, en ook voor de bijkomende leveringen die in het kader van deze werken en diensten zijn verricht. De looptijd van de concessie bedraagt maximaal 10 jaar (zie titel II.2). De omzet gedurende deze periode wordt geraamd op € 35.000.000,00 waarbij rekening werd gehouden met: - de waarde van elke vorm van optie en de eventuele verlenging van de looptijd van de concessie; - de inkomsten uit de betaling van andere honoraria en boeten door de gebruikers van de diensten dan die welke worden geïnd namens de concessiegever; - de betalingen of financiële voordelen, in welke vorm dan ook, die door de concessiegever of een andere overheidsinstantie worden verstrekt aan de concessiehouder, met inbegrip van de compensatie voor de nakoming van een verplichting van openbare dienst en overheidsinvesteringssubsidies; - de waarde van subsidies of andere financiële voordelen, in welke vorm dan ook, van derden voor de uitvoering van de concessie; - de inkomsten uit verkopen van activa die deel uitmaken van de concessie; - de waarde van alle leveringen en diensten die door de concessiegever aan de concessiehouder ter beschikking worden gesteld, mits deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werken of de verlening van de diensten; - alle prijzen voor of betalingen aan de concessiehouder. 
Contract type
Services 
Procedure type
 
Tenders submission deadline
16/08/2021 
TED publication number
2021/S 146-389856 
TED publication link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:389856-2021:TEXT:NL:HTML 
BDA/ Free Market publication number
2021-529527 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

5 items found, displaying all items.1
Reference Number Title LG Type Purpose Dispatch date Link to TED
Middelkerke-2021/AN/... concessie voor het parkeerbeheer op het grondgebied van de gemeente Middelkerke [nl] F24 CN 11/06/2021 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
Middelkerke-2021/AN/... (ED) [nl] F14 EDO 23/06/2021 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
Middelkerke-2021/AN/... (ED) [nl] F14 EDO 28/06/2021 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
Middelkerke-2021/AN/... (ED) [nl] F14 EDO 07/07/2021 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
Middelkerke-2021/AN/... (ED) [nl] F14 EDO 27/07/2021 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
5 items found, displaying all items.1

Terms of Reference Documents

One item found.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
Bestek concessie parkeerbeheer (goedgekeurd GR 9 juni 2021).pdf nl-NL 667.81 kb 11/06/2021 1
One item found.1

Accompanying Documents

43 items found, displaying 1 to 25.[First/Prev] 1, 2 [Next/Last]
Doc name LG Type/Size Created On Version
20210707 - vragen over bestek concessie parkeerbeheer 28 juni 2021 tem 7 juli 2021.pdf nl-NL 108.313 kb 07/07/2021 1
1602 171103 BA-13.dwg nl-NL 4245.295 kb 07/07/2021 1
aangepast UO 02 - grondplan niveau 0 - riolering.pdf nl-NL 472.576 kb 07/07/2021 1
alternatief met toiletgroep 20170616.pdf nl-NL 54.596 kb 07/07/2021 1
nog aan te leggen verharding.dwg nl-NL 3435.145 kb 07/07/2021 1
nog aan te leggen verharding.pdf nl-NL 225.952 kb 07/07/2021 1
onderbouwing afsluiting_20170619.pdf nl-NL 85.896 kb 07/07/2021 1
variante gevel lamellen_det 2.pdf nl-NL 921.712 kb 07/07/2021 1
variante gevel lamellen_det 3.pdf nl-NL 867.612 kb 07/07/2021 1
variante gevel lamellen_det 4.pdf nl-NL 874.02 kb 07/07/2021 1
variante gevel lamellen_det 5.pdf nl-NL 751.407 kb 07/07/2021 1
VO-01-20170531.pdf nl-NL 452.716 kb 07/07/2021 1
VO-02-20170531.pdf nl-NL 399.238 kb 07/07/2021 1
VO-03-20170531.pdf nl-NL 360.818 kb 07/07/2021 1
VO-04-20170531.pdf nl-NL 389.831 kb 07/07/2021 1
VO-05-20170531.pdf nl-NL 551.888 kb 07/07/2021 1
VO-06-20170531.pdf nl-NL 1150.867 kb 07/07/2021 1
VO-07-20170531.pdf nl-NL 821.751 kb 07/07/2021 1
BIJLAGE A - OFFERTEFORMULIER.pdf nl-NL 168.542 kb 11/06/2021 1
BIJLAGE B - INVENTARIS.pdf nl-NL 91.485 kb 11/06/2021 1
BIJLAGE C - DOCUMENT VAN VOORLOPIG BEWIJS (DVB).pdf nl-NL 338.26 kb 11/06/2021 1
BIJLAGE D - VERKLARING OP EREWOORD BETREFFENDE DE SELECTIEVOORWAARDEN.pdf nl-NL 154.065 kb 11/06/2021 1
BIJLAGE E - BANKVERKLARING.pdf nl-NL 143.96 kb 11/06/2021 1
BIJLAGE F - ATTEST VAN PLAATSBEZOEK.pdf nl-NL 82.752 kb 11/06/2021 1
BIJLAGE G - OVEREENKOMST TOT VERWERKING PERSOONSGEGEVENS.pdf nl-NL 214.628 kb 11/06/2021 1
43 items found, displaying 1 to 25.[First/Prev] 1, 2 [Next/Last]


.